Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tunnetaan etäopintoihin ja verkkovälitteiseen opetukseen erikoistuneena yliopisto-opintojen järjestäjänä, joka tuottaa lähes viidenneksen koko Suomen avoimesta yliopisto-opetuksesta. Etäopintojen ja verkkovälitteisen opetuksen lisäksi järjestämme opetusta Jyväskylässä ja Helsingissä sekä yhteistyössä noin 50 yhteistyöoppilaitoksen kanssa. Opintoja suorittaa vuosittain runsaat 13 000 opiskelijaa.

Opintotarjonta koostuu yliopiston tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun tutkintojen osista: perus- ja aineopintokokonaisuuksista, viestintä- ja kieliopinnoista, yleisopinnoista ja yksittäisistä opintojaksoista. Opiskelija voi suorittaa joko yksittäisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia ja koota niistä halutessaan laajoja osaamiskokonaisuuksia mm. tutkinnon suorittamista tai maisteritutkinnon jälkeistä pätevöitymistä varten. Opinnot lisäävät työssä tarvittavaa osaamista ja valmentavat eri oppilaitosten valintakokeisiin.  Avoimen yliopiston opintoina on mahdollista suorittaa kandidaatin tutkintoon vaadittavat opinnot maturiteettia lukuun ottamatta useassa oppiaineessa. Lisäksi opinnot mahdollistavat haun ilman valintakoetta ns. avoimen yliopiston väylän kautta tiedekunnan tutkinto-opiskelijaksi maisterin tutkintoa suorittamaan.

Aikuiskoulutuksellisia oppimis- ja ohjausmenetelmiä sekä omalla alallaan edistyksellisiä sähköisiä palveluprosesseja kehittää runsaan 50 henkilön pedagogisesti innovatiivinen työyhteisö. Henkilökuntaan kuuluu opetuksen järjestämisestä vastaavaa hallinto- ja asiakaspalveluhenkilöstöä sekä viiden tiedekunnan ja kauppakorkeakoulun osaamista edustavia yliopistonopettajia. Eri ammattiryhmien yhteistyötä edistävät hyvin palauttein auditoinnin läpäisseet henkilöstöjohtamisen ja -hallinnon prosessit. Jyväskylän Ruusupuistossa toimivan ydinjoukon lisäksi opetukseen osallistuu yli 200 yliopistomme tiedekuntien, kauppakorkeakoulun ja kielikeskuksen, eri sektoritutkimuslaitosten sekä sidosryhmien asiantuntijaa.

Perustehtävä ja toiminta-ajatus

Avoimen yliopiston tehtävänä on järjestää ja kehittää yhteistyössä tiedekuntien ja yliopiston muiden yksiköiden sekä palvelujen käyttäjien kanssa koulutuksellista tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista edistävää yliopisto-opetusta. Perustehtävä on määritelty Jyväskylän yliopiston johtosäännössä.

Avoimen yliopiston tehtävänä on toteuttaa yliopiston yhteiskunnallista palvelutehtävää järjestämällä ja tuottamalla yliopisto-opintoja koulutuksellisen ja alueellisen tasa-arvon sekä elinikäisen oppimisen edistämiseksi. Avoin yliopisto on osa yliopistolaitosta ja aikuiskoulutuksen kokonaisuutta. Sen opetus toteutetaan yhteistyössä tiedekuntien, ainelaitosten, yliopiston muiden yksiköiden sekä valtakunnallisten yhteistyöoppilaitosten kanssa.

Avoin yliopisto on Jyväskylän yliopiston erillislaitos, jonka hallintoa hoitavat johtaja ja johtokunta.

Seuraa meitä

   

Osta lahjakortti verkossa

Osta lahjakortti verkossa | Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopisto