Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Osaamista työelämään

tyo.jpg

Eri työtehtävissä tarvitaan vahvan ammattitaidon ja
sisältöosaamisen lisäksi yleisiä työelämä- ja metataitoja, kuten:
Avoimet yliopisto-opinnot tuottavat mm.:
 • luovuutta
 • viestintä- ja vuorovaikutustaitoja
 • johtamisen ja liiketoimintaosaamisen taitoja
 • ohjaamisen ja mentoroinnin taitoja
 • organisointiosaamista
 • kykyä oppia uutta ja
 • kykyä selviytyä muutoksessa
 • oppiaineen sisällöllistä osaamista
 • innovatiivisuutta
 • kriittisen ajattelun taitoja
 • valmiuksia muutokseen ja muutoksen johtamiseen
 • viestintä- ja vuorovaikutustaitoja
 • argumentointitaitoja
 • tiedonhankinnan sekä tiedon tuottamisen ja arvioinnin taitoja

Eri aloille ja työtehtäviin sopivia opintoja

Yrityksille ja organisaatioille

Hyödynnä avoimen yliopiston opintoja henkilöstösi koulutuksessa! Avoimen yliopiston monipuoliset opiskelutavat mahdollistavat opiskelun opiskelijan oman aikataulun ja elämäntilanteen mukaan. Opinnot soveltuvatkin erinomaisesti henkilöstön omaehtoiseen kouluttautumiseen. Henkilökuntamme antama aikuispedagogiikkaan erikoistunut ohjaus ja henkilökohtainen palautteenanto ovat opiskelijan tukena koko hänen opintopolkunsa ajan.

Työnantaja voi avoimen yliopiston opinnoilla

 • ylläpitää ja kehittää henkilöstönsä osaamista,
 • sitouttaa henkilöstöään työhönsä sekä
 • varmistaa näin organisaationsa kilpailukyvyn.

Avoimen yliopiston opinnot mahdollistavat työntekijälle

 • omaehtoisen koulutustason nostamisen,
 • oman osaamisen lisäämisen joustavalla aikataululla,
 • aseman vahvistamisen työmarkkinoilla sekä
 • työuran uudelleensuunnittelun ja mahdollisen uranvaihtamisen.