Ajankohtaista Try

5+1 faktaa avoimen väylästä

Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen myötä valtaosa opiskelijoista saa opiskelupaikkansa ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Todistusvalinnan lisäksi yliopistoon voi hakea valintakokeella tai avoimen väylän opinnoilla. Esittelemme viisi (plus yksi) tärkeää tietoa avoimen väylästä.

Opintopalveluita kehitetään opiskelijalähtöisesti TRY:ssä

UEFin blogissa kerrotaan, miten opiskelijat ovat olleet mukana kehittämässä avoimen väylää Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa. Itä-Suomen yliopiston Ulla Kekäläinen ja Leea Huusko sekä Jyväskylän yliopiston Riina Kärkkäinen kirjoittavat, että opintopalvelut jakautuvat tiedotukseen, neuvontaan ja ohjaukseen, joista tulisi panostaa ensisijaisesti tiedotukseen.

Vuonna 2020 aukeaa useita TRY:n kehittämiä avoimen väyliä

Hiljainen hanketyö alkaa vähitellen konkretisoitua, kun väyläpilotteja käynnistyy lisää tänä vuonna. Osa väylistä on täysin uusia, osa on puolestaan pyörinyt jo vuosia, mutta Toinen reitti yliopistoon -hankkeen myötä niitä on uudistettu aktiivisesti.

Tervetuloa TRY-webinaariin tiistaina 10.12. klo 13.00–14.30!

Avoimen väylä vuonna 2020 -webinaari on avoin kaikille, erityisesti opiskelijoiden ohjaustyötä tekeville, opiskelemaan haluaville sekä avoimen väylän kehittämisestä kiinnostuneille. Verkkotilaisuudessa on puhumassa Toinen reitti yliopistoon -hankkeen toimijoita, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana uudistamassa avoimen väylää.

TNO-palveluiden kriittisiä pisteitä esiteltiin OOFHEC2019-konferenssissa Madridissa

Toinen reitti yliopistoon -hanke osallistui kansainväliseen Open, Online and Flexible Higher Education -konferenssiin Espanjassa lokakuussa 2019. Konferenssin teemana oli etä- ja verkko-opetuksen ohella muun muassa saavutettavuus, teknologian hyödyntäminen opetuksessa ja virtuaalinen kansainvälinen liikkuvuus. TRY:n esitys käsitteli tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kriittisiä pisteitä avoimen yliopiston väylällä.

Avoimilla kauppatieteen opinnoilla on nyt kysyntää

TRY-hankkeessa uudistettu avoimen väylä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun herätti paljon kiinnostusta. Hakijoita on kevään 2020 yhteishaussa runsaasti, kauppakorkeakoulun opintopäällikkö Niina Simanainen arvioi. Myös yleinen kiinnostus kauppatieteitä kohtaan on kasvanut, mikä selittää alan suosiota väyläuudistuksen rinnalla.

TRY-hanke Tutkijoiden yössä 27.9.

Toinen reitti yliopistoon -hanke osallistuu Tutkijoiden yöhön yhdessä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa. JYU avoin koordinoi yhdentoista yliopiston yhteistä TRY-hanketta.

Uudistetun teologian väylän paikat täyttyivät hetkessä

Itä-Suomen yliopiston läntisen teologian uudistettu pilotti alkaa tänä syksynä. 29 opintopisteen laajuiset opinnot suoritetaan vuoden aikana verkossa, minkä jälkeen hyvin tiedoin opintonsa suorittaneet valitaan tutkinto-opiskelijoiksi keväällä 2020.

Avoimen väylää kehitetään kokonaisvaltaisesti Oulussa

Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa mukana oleva Oulun yliopisto avaa avoimen väylän ovet reilusti auki suunnittelemalla reittejä jopa 23 hakukohteeseen. Valtakunnallisesti yhteisiä linjoja ja hyviä käytänteitä reittien toteuttamiseen kartoitetaan ja pohditaan niin hankkeessa kuin avoimen korkeakouluopetuksen neuvottelupäivillä marraskuussa 2019, kirjoittaa suunnittelija Diana Yletyinen Oulun yliopistosta.

Katsaus syksyn kalenteriin

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen toinen vuosi on nyt käynnissä. Syksy tuo tullessaan paljon erilaisia tapahtumia, jossa TRY on mukana.

Väliseminaarissa keskusteltiin opiskelijavalinnoista ja korkeakoulutuksen tarpeesta

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen seminaarissa todettiin, että avoimen väylä on jo nyt todellisuutta, mutta vielä monet asiat, kuten opintojen maksuttomuus, vaativat keskustelua. Eri hakukohteisiin vievät väylät ja tietoisuus näistä vaihtoehdoista ovat lisääntyneet hankkeen ansiosta. Lisää aloituspaikkoja kuitenkin tarvitaan, jotta avoimen väylästä saadaan uskottava opiskelijavalintatapa.

Tiedote: Avoi­men väy­läs­tä teh­dään us­kot­ta­vaa opis­ke­li­ja­valin­tata­paa

Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa (TRY) pilotoidaan uudistettuja avoimen väyliä eri yliopistoissa ja luodaan näin malleja opiskelijavalintatavoista todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalle. Lisäksi hankkeessa on kartoitettu väylien tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kriittisiä pisteitä oikea-aikaisen ohjauksen kehittämiseksi. Ensimmäisen hankevuoden työn tuloksia esitellään TRY:n väliseminaarissa 13.6. Jyväskylässä.