Yhteistyö

Avoimella yliopisto-opetuksella on mahdollista vastata alueen ja organisaatioiden koulutus- ja osaamistarpeisiin.    

Teemme yhteistyötä vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisessä.