JYU avoimen yliopiston blogit

Mistä avoimessa puhutaan? Mikä on ajankohtaista? Avoimen blogeissa ovat äänessä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston asiantuntijat niin tieteen kuin avoimen yliopisto-opetuksen ja sen kehittämisen alueilta. Välillä blogissa nähdään myös vieraskynien jälkeä. Klikkaa blogeihin!
Miksi laskentatoimea opiskellaan? Opiskelijoiden ajatuksia osaamisen merkityksestä

Mitä nykypäivän laskentatoimi on? Mitä opinnoista jää käteen? Avoimen yliopiston laskentatoimen yliopistonopettaja ja väitöskirjatutkija Matleena Pietiläinen kysäisi asiaa laskentatoimen opiskelijoilta ja kertoo, mikä tekee alan opiskelusta niin suosittua. Opinnot tarjoavat muun muassa työelämän osaamista, työkaluja talouden hallintaan ja yleissivistystä.

Jatkuva oppiminen Jyväskylän yliopistossa: entistä laadukkaampaa ja monipuolisempaa palvelua työuran aikaiseen oppimiseen

Oman osaamisen täydentäminen työuran aikana on tärkeää, sillä se tukee yksilötasolla työllisyyttä ja yhteiskunnan näkökulmasta kansallisen osaamistason kehittämistä. Jyväskylän yliopisto vastaa työelämän osaamisen kysyntään kehittämällä monipuolisia täsmäkoulutuksia erilaisiin tarpeisiin, Antti Laitinen ja Vilma Räisänen kirjoittavat avoimen yliopiston blogissa.

Termiviidakkoon eksyneen jäljillä – yhtenäistäminen auttaisi yliopistoon hakevaa

Yhdenmukaiset termit auttaisivat hakijaa tunnistamaan helpommin erilaiset hakutavat yliopistoon. Esimerkiksi avoimen väylää ei tunneta vieläkään täysin hakijoiden keskuudessa. Samojen termien käyttö auttaisi myös yliopistoja opiskelijavalinnoissa vähentämällä muun muassa henkilökohtaisen ohjauksen ja neuvonnan tarvetta, kirjoittavat opintoneuvoja Riina Kärkkäinen JYU avoimesta ja projektipäällikkö Paula Savela Toinen reitti yliopistoon -hankkeesta.

Sinun arkesi on oppimisalusta – käytä sitä

Se mitä jo osaat ja tiedät, on arvokasta. Uusi osaaminen kasvaa sen varaan. Opiskelemalla ohjaat osaamistasi toivomaasi suuntaan. Me avoimessa yliopistossa autamme ja tuemme, opetamme, ohjaamme ja haastamme uuden tiedon pariin pedagogisen osaamisemme avulla. Kirsi Saurén pohtii blogissa teorian ja käytännön yhteyttä.

Avoimen väylän yhdenmukaistaminen hyödyttää kaikkia

Avoimen väylää halutaan hyödyntää opiskelijavalinnoissa kolmantena merkittävänä valintatapana todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalla. Silloin tarvitaan eri alojen avoimen väyliä, aloituspaikkoja, hakuvaihtoehdon näkyvyyttä sekä yhdenmukaisuutta yliopistojen käytänteissä, Toinen reitti yliopistoon -hankkeen Paula Savela ja Tuomo Kuivalainen kirjoittavat.

Oman talouden hallintaa voi ja on tärkeää harjoitella

JYU avoimen ja TATin yhteinen taloustaitojen kurssi kehittää kykyäsi lisätä tuloja sekä auttaa sinua ymmärtämään paremmin säästämisen ja sijoittamisen perusperiaatteita. Lisäksi opit arvioimaan erilaisia sijoitusmahdollisuuksia, kertoo Päivi Pihlajamäki, Talous ja nuoret TATin asiantuntija.

Kuinka asiakas toimii digitaalisen markkinoinnin aikakaudella?

Digitaalinen markkinointi on muuttanut ja muuttaa kuluttamista ja asiakkuutta. Markkinoinnin tutkimuksen näkökulmasta asiakkaan ostopolku on heittänyt kuperkeikan vuosikymmenen kuluessa. Yliopistonopettaja Matti Leppäniemi pohtii blogissa digitaalisen markkinoinnin maailmaa. Siitä voit oppia lisää myös avoimen yliopiston uudella kurssilla.

Viestinnän johtaminen on organisaation onnistumistekijä

Miten viestinnässä voi onnistua poikkeustilanteessa? Kuinka strategia viedään osaksi arjen viestintätilanteita? Viestinnän johtamisen tutkija ja opettaja Matias Lievonen kirjoittaa avoimen blogissa viestinnän ja sen johtamisen merkityksestä – asioista, joita oppii opiskelemalla!

Moodle tekee avoimessa opiskelusta entistä yhteisöllisempää

Ohjauksellisen pedagogiikan kehittämisen malli vahvistaa entisestään opintojemme ohjausta. Osana tätä kehitystä myös oppimisympäristömme vaihtuvat. Monelle esimerkiksi verkkokursseilta tuttu Moodle-oppimisympäristö saa entistä vankemman jalansijan opinnoissamme.

Asiantuntevaa ja monipuolista ohjausta opintojesi tueksi

Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni opiskelija edistyisi opinnoissaan ja pääsisi tämän myötä hyödyntämään oppejaan omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Kuluvan lukuvuoden aikana avoimessa yliopistossa on keskitytty pedagogiikan ja ohjauksen kehittämiseen koko henkilöstön voimin.

Orientoivat opinnot antavat tuntumaa yliopisto-opintoihin jo lukiossa

Jyväskylän yliopiston orientoivissa opinnoissa lukiolaiset pääsevät tutustumaan heitä kiinnostaviin tieteenaloihin. Opinnot antavat tuntumaa yliopisto-opiskeluun sekä varmuutta uravalintaan. Valtakunnallinen opintotarjonta on avoin kaikille lukiolle, sillä kursseilla opiskellaan joustavasti verkossa. EduFutura Jyväskylä -koulutusyhteistyössä myös ammattiin opiskelevilla on mahdollisuus osallistua opintojaksoille.

Digitaalinen markkinointi on kaikkialla

Mitä on digitaalinen markkinointi? Mihin se vaikuttaa? Ja miten se toimii? Tutkittua tietoa on tarjolla, mutta sitä tarvitaan lisää, etenkin kun digitaalinen markkinointi elää ja muuttuu jatkuvasti. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professori Heikki Karjaluoto pohtii blogissa digitaalisen markkinoinnin maailmaa. Siitä voit oppia lisää myös avoimen yliopiston Digitaalinen markkinointi -kurssilla.

Voiko mediaan enää luottaa?

Mikä on totta ja mikä ei? Mistä sen voi tietää? Mikä vastuu on tiedon jakajalla? Todenmukaiselle tiedolle on juuri nyt valtava tarve. FT Heikki Kuutti pohtii blogissa ”totuudenjälkeistä aikaa” journalistin eettisiin ohjeisiin nojaten. Hän luennoi Jyväskylän yliopistossa ja avoimen yliopiston Viestintä ja media -perusopintojen opintojaksoilla.

Muutos on mahdollisuus parempaan

Poikkeustilanne haastaa ja uudistaa ajatteluamme. Avoimessa yliopistossa otettiin suuri digiloikka, jonka taustalla on pitkä kokemus etäopetuksesta sekä henkilöstön valmius ja tahto muutokseen. Johtaja Jukka Lerkkanen pohtii poikkeustilannetta blogissa avoimen yliopiston näkökulmasta.

Tiede, tutkittu tieto ja uuden oppiminen tuovat varmuutta haastavaan aikaan

Nyt, kun muutos ja epävarmuus ovat arkea, oikea tieto on kultaakin kalliimpaa. Se auttaa hahmottamaan maailmaa ja itseä sen osana. Tiedon ja ymmärryksen lisääminen on teko oman tulevaisuuden eteen. Poikkeustilanteessa avoimet yliopisto-opinnot kiinnostavat, ja se on erinomainen asia. KT Kirsi Saurén nostaa esiin ajankohtaisia ajatuksia blogissa.

Elinikäinen oppiminen vie eteenpäin Suomea ja suomalaisia

Oppiminen on ilo. Se tuo voimia. Ja sitä tapahtuu yhteiskunnassa niin työssä, kotona kuin vapaa-ajalla. Sitran tuore raportti valottaa elinikäisen oppimisen laaja-alaisuutta, mahdollisuuksia ja haasteita. Koulutusvarajohtaja Anna Kaikkosen mukaan sen tulokset vahvistavat myös avoimeen yliopiston opiskelijoilta välittyvää viestiä elinikäisen oppimisen mahdollisuuksista ja haasteista.

Mikä ihmeen kielitietoisuus?

”Kielitietoisessa koulutuksessa vuorovaikutuksen keskiössä ei ole virheetön suoriutuminen vaan yhteisymmärryksen saavuttaminen”, kirjoittaa FT Mari Honko avoimen blogissa.

Dare to Learn 2019: Osaamisvaje meets jatkuva oppiminen

Lukuisia kiinnostavia keskusteluja, alustuksia ja workshopeja. Aurinkoisia ihmisiä, avoimia ja tulevaisuuteen suuntaavia ajatuksia. Oppimisen iloa, mahdollisuuksia ja keinoja. Niistä oli vuoden 2019 Dare to Learn -tapahtuman ensimmäinen päivä tehty. Teemana on tänä vuonna jatkuva oppiminen.

Kun aloitat opiskelun avoimessa: Mitä seuraa ilmoittautumisen jälkeen?

Mitä saat, kun päätät ryhtyä tuumasta toimeen ja ilmoittautua avoimen opintoihin? Entä kuinka pääset alkuun opinnoissasi? JYU avoimessa voit aloittaa ympäri vuoden. Ilmoittautuminen tapahtuu kurssikohtaisesti. Opintoneuvojamme Riina Kärkkäinen kirjoittaa näistä aiheista blogissa.

Jatkuvan oppimisen tiekartta: Avoin korkeakouluopetus lähemmäs työelämää

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa hallituksen jatkuvaa oppimista koskevien linjausten toteuttamista varten jatkuvan oppimisen uudistus -hankkeen. Hankkeen tuloksena syntyvät mallit auttavat jatkuvan oppimisen tarpeiden hahmottamisessa sekä avointen korkeakoulujen tarjonnan kehittämisessä, kirjoittaa Jukka Lerkkanen.

Kansanopistosta korkeakouluun kauppatieteiden avoimen väylältä

Korkeakouluopinnot voivat alkaa myös kansanopistosta. Alkio-opisto on mukana avoimen yliopiston koordinoimassa Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa kehittämässä uudistettua kauppatieteiden väylää. Alkio-opiston rehtori Jaana Laitila pohtii avoimen blogissa elokuussa 2019 alkavan pilotin mahdollisuuksia.

Elämä on jatkuvaa oppimista – se kantaa eteenpäin

Gaudeamus Igitur soi, ja päähän on juuri painettu tuore ylioppilaslakki. Olo on huojentunut ja vapaa: koko maailma on avoinna ja elämä edessä. Enää edes lukion opinto-ohjaaja ei ole nykimässä hihasta, jos jonkun kurssin suorittaminen on meinannut unohtua.