Avoin yo, Erityispedagogiikan aineopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
350 Euroa

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Erityispedagogiikan aineopinnot syventävät perusopinnoista saatuja tietoja ja lisäävät opiskelijan valmiuksia toimia alalla. Näkökulma laajenee kansainväliseksi, joten osa vaatimusteoksista on englanninkielisiä. Aineopinnoissa painopiste on pedagoginen ja niissä keskitytään erityispedagogisten ratkaisujen ja menetelmien tarkasteluun sekä tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet itsenäisen tutkimuksen toteuttamiseen, minkä vuoksi tutkimuksen tekoon orientoivia opintoja on runsaasti.

Kenelle opinnot sopivat?
Opinnot sopivat hyvin mm. opettajille ja kasvattajille ammattitaitoa vahvistavina opintoina (eivät kuitenkaan anna erityisopettajan pätevyyttä).

Opiskelutavat

Opinnoissa korostuu itsenäinen, ohjattu opiskelu vaihtelevin suoritustavoin. Menetelmäopinnot ja sisältöopinnot suoritetaan verkko/etäopintoina. Proseminaariin kuuluu 3-4 läsnäoloa vaativaa ryhmäohjauskertaa. Proseminaariryhmiä järjestetään sekä Jyväskylässä että Helsingissä. Mikäli et suorita proseminaaria, voit suorittaa koko aineopinnot etäopintoina. Opetuksessa hyödynnetään Adobe Connect -verkkokokousta ja Optima-verkko-oppimisympäristöä. Lisätietoa suoritustavoista kunkin opintojakson kuvauksessa.

Jos olet suorittanut erityispedagogiikan aineopintoja aikaisemmilla opintovaatimuksilla, ota  yhteyttä yliopistonopettajiin. Saat tiedon aikaisempien suorituksiesi korvautuvuudesta ja ohjeet opintojesi jatkamiseksi.

Opintojen ohjaus
Yliopistonopettajat ohjaavat opintojen suunnittelussa ja opiskelussa. Opinnot käynnistetään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemisellä. Opiskelun perehdytystallenne löytyy oppimateriaali-Kopasta.

Mitä aineopintojen jälkeen?
Opiskelijalla on mahdollisuus hakea avoimen yliopiston opintojen pohjalta yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Lisätietoa tutkintotavoitteisesta opiskelusta www-sivuiltamme osoitteessa www.avoin.jyu.fi/tutkinto.

AINEOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Kaikki opiskelijat suorittavat menetelmäopinnot (5 + 5 op) ja sisältöopinnot (15 op). Proseminaarin ja kandidaatin tutkielman (10 op) tilalla voi suorittaa harjoittelun, 5 op, sekä tutkimusopintojakson (KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen, 5 op). Mikäli opiskelija aikoo hakea tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan koulutukseen avoimen yliopiston väylän kautta, tulee ERIA4200 Proseminaari (10 op) olla suoritettuna.

Tutkimusmenetelmäopinnot:

Laadulliset tutkimusmenetelmät:

 • KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op)

Määrälliset tutkimusmenetelmät:

Jos olet aloittanut aineopintosi ennen 1.8.2017 ja haluat tehdä tämän kurssin syyslukukaudella 2017, ilmoittaudu seuraavalle kurssille

 • KTKA020 Määrälliset tutkimusmenetelmät, syksy 2017 (5 op) HUOM! Tämä on vanhan ops:n mukainen opintojakso. Tarkempaa tietoa kurssille osallistumisesta löytyy jakson Korppi-sivulta.

Jos olet aloittanut aineopintosi 1.8.2017 jälkeen, määrällisten tutkimusmenetelmien osuus koostuu kahdesta opintojaksosta.

 • KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen (2 op) (tämä jakso suoritetaan ennen KTKA2020 -opintojaksoa)
 • KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op)

Sisältöopinnot (valitaan 3 jaksoa, yhteensä 15 op):

 • ERIA1010 Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena, 5 op
 • ERIA1020 Moninaisuus ja oikeudenmukaisuus palvelujärjestelmissä, 5 op
 • ERIA1030 Monikanavaisuus viestinnässä ja opetuksessa, 5op
 • ERIA1040 Yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus ja inklusiivinen kasvatus, 5 op
 • ERIA1050 Autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus: taustaoletukset, tukipalvelut ja pedagogiset ratkaisut, 5 op

Tutkielmaopinnot tai tutkimukseen perehtyminen ja harjoittelu:

 • ERIA4200 Proseminaari (10 op)

tai

 • ERIA3283 Harjoittelu: Tutustuminen kasvatusalan toimintaympäristöihin (5 op) ja
 • KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot erityispedagogiikan aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • erityiskasvatus
 • erityispedagogiikka

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi