Avoin yo, Harjoittelu: Tutustuminen kasvatusalan toimintaympäristöihin (aikuiskasvatustiede), lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • muodostaa näkemyksen kasvatusalan työelämästä ja -tehtävistä
  • reflektoida teoreettisten näkökulmien valossa kasvatusalan toimintaympäristöissä vaadittavaa osaamista
  • ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen kasvatusalan toimintaympäristöjen kehittämiseksi opetuksen, ohjauksen, hallinnon, asiantuntijatehtävien ja tutkimuksen alueilla

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 ja suorittaa sen etäopiskellen.

  • kasvatusalan toimintaympäristöt
  • kasvatus- ja aikuiskasvatustieteilijän työtehtävät
  • kasvatusalan osaaminen

 

 

Lisätietoja

Opintojakso on osa aikuiskasvatustieteen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • kasvatustiede
  • aikuiskasvatustiede

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi