Avoin yo, Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
2 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
30 Euroa

Tavoite

Kurssin käytyään opiskelija

 • osaa tarkastella kieltä tutkimuksen kohteena
 • tunnistaa maailman kielten moninaisuuden ja kielellisen monimuotoisuuden
 • osaa tarkastella kieltä sen eri konteksteissa (esim. kieli ja yhteiskunta)
 • tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen tarkastelunäkökulmien eroja ja yhtäläisyyksiä
 • osaa nimetä erilaisia kielentutkimuksen alueita
 • tunnistaa keskeiset kielitieteen kuvaustasot (fonologia, morfologia, syntaksi, leksikologia, semantiikka, pragmatiikka) ja niiden peruskäsitteitä
 • osaa nimetä keskeisiä kielentutkimuksen historian suuntauksia
 • osaa hakea tietoa alan tutkimuskirjallisuudesta ja kielitieteellisiltä verkkosivustoilta
 • ymmärtää kielitieteellisen tiedon merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa.

Koulutuksen sisältö

Kurssi kartoittaa kieltä tutkimuksen kohteena ja antaa perustyökaluja kielitieteellisen tutkivaan otteeseen.

Opiskeletko lukiossa? Jyväskylän yliopiston lukiolaisille suunnatuissa opinnoissa voit tutustua yliopisto-opiskeluun ja eri tieteenalojen opintoihin. Lue lisää lukiolaisille tarjottavista opinnoista: www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen / suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopintoja sekä osa englannin kielen perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli ja https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/englannin-kieli

Avainsanat

 • suomen kielen perusopinnot
 • englannin kielen perusopinnot
 • suomen kieli ja kirjallisuus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi