Avoin yo, Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (musiikkiterapia), lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
10 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
150 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 

  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • aikatauluttaa kirjoitus- ja tutkimusprosessin eri vaiheet

  • valita ja rajata tutkimusaiheen ja laatia tutkimussuunnitelman

  • tehdä ohjatusti tiedonhakuja tutkimusaiheeseensa liittyvistä tärkeimmistä tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa

  • tehdä tutkimussuunnitelman pohjalta tieteellisen tutkielman noudattaen tutkimusetiikan periaatteita

  • soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymysten selvittämisessä

  • kirjoittaa tutkielman johdonmukaisesti ja argumentoiden sekä tieteellisen viestinnän konventioita noudattaen

  • esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja ja arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä

  • arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden tutkimuksia ja esitelmiä

Koulutuksen sisältö

Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja samalla kandidaatintutkielmassa kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhankinnan ja -tuottamisen taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely-, ongelmanratkaisu- ja esiintymistaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoa sekä tutustutaan tutkimuseettisiin periaatteisiin. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen seminaarin aikana.

Lisätietoja

Opintojakso on osa musiikkiterapian aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta sekä ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/musiikkiterapia

Avainsanat

  • musiikkiterapia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi