Avoin yo, Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalitieteissä käytettävät keskeiset laadullisen tutkimuksen aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät, kykenee soveltamaan niitä tutkimustyössä ja tunnistaa erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimuskysymysten ratkaisemiseen.

Koulutuksen sisältö

Opintojakso harjaannuttaa ymmärtämään ja käyttämään keskeisiä kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonhankintamenetelmiä ja analyysimenetelmiä.Opintojakso sisältää aineiston keräämiseen ja analysointiin liittyviä harjoituksia. Harjoitustehtäviä tehdään pienryhmissä ja itsenäisenä työskentelynä.

Lisätietoja

Opintojakso on osa yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen sosiologian opintosuunnan opintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet.

Avainsanat

  • sosiaalitieteet
  • sosiologia
  • yhteiskuntatieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi