Avoin yo, Musiikkiterapian aineopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
50 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
500 Euroa

Tavoite

Musiikkiterapian aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

 • luetella musiikkiterapian keskeiset käsitteet, teoriat ja menetelmät
 • käyttää musiikkiterapian keskeisiä käsitteitä, teorioita ja menetelmiä opinnoissaan ja kliinisessä harjoittelussa/työssä
 • käyttää kliinistä ja tutkimukseen perustuvaa tietoa musiikkiterapian eri konteksteissa kuten kliinisessä työssä tai myöhemmissä/rinnakkaisissa opinnoissa
 • tehdä pienimuotoisen tutkielman
 • viestiä musiikkiterapiasta ja sen käytännöistä, teorioista ja tutkimuksesta suullisesti ja kirjallisesti
 • kehittää omaa asiantuntemustaan ja työelämävalmiuksiaan
 • käyttää tiedonhauissa monipuolisesti tiedonlähteitä

Koulutuksen sisältö

Musiikkiterapian perus- ja aineopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle vankka teoreettinen, tutkimuksellinen ja kliininen perustietopohja musiikkiterapiasta. Opinnot perehdyttävät opiskelijaa myös musiikkiterapian sovelluksiin ja käytäntöihin erilaisissa diagnostisissa kohderyhmissä.

Perus- ja aineopintojen tavoitteena on myös antaa musiikkiterapeuttista tietopohjaa ja käytännönkin valmiuksia sellaisille opiskelijoille, jotka hyödyntävät musiikkiterapiaopintojaan osana muuta työtä ilman tarvetta varsinaiseen musiikkiterapeutin kelpoisuuteen. Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto eivät järjestä musiikkiterapeutin kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa ammatillista koulutusta. Sen sijaan, kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta tarjoaa Jyväskylässä Eino Roiha instituutti. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston järjestämät opinnot (perus- ja aineopinnot) soveltuvat sellaisenaan pakollisiksi taustaopinnoiksi musiikkiterapeutin kelpoisuuteen johtavassa koulutuksessa (Eino Roiha Instituutti).

Musiikkiterapian perus- ja aineopinnot soveltuvat taustaopinnoiksi (osaksi kandidaattitasoista tutkintoa) Jyväskylän yliopiston järjestämään musiikkiterapian maisteriohjelmaan. Musiikkiterapian maisterin tutkinnosta on hyötyä myös käytännön työelämässä teoreettisen, tutkimuksellisen ja kliinisen erikoisasiantuntemuksen lisääntymisen myötä.

Musiikkiterapian aineopintojen opiskelu edellyttää valmiutta englanninkielisen kirjallisuuden lukemiseen.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Musiikkiterapiatieto II (15 op)

 • MTEA013 Musiikkiterapian arviointi 5 op
 • MTEA014 Musiikkiterapian malleja ja menetelmiä 5 op
 • MTEA015 Musiikkispykoterapian malleja ja menetelmiä 5 op

Musiikin vaikutukset II (10 op)

 • MTEA021 Musiikkipsykologia II 4 op
 • MTEA022 Musiikki ja aivot 3 op
 • MTEA024 Varhainen vuorovaikutus ja musiikkiterapia 3 op

Hoito- ja kuntoutustieto I (10 op)

 • MTEA041 Psykiatrian perusteet 2 op
 • MTEA042 Psykoterapian perusteet 2 op
 • MTEA044 Muut taideterapiat 2 op
 • MTEP046 Anatomia ja fysiologia 2 op
 • MTEA047 Erityishuolto ja vaikeavammaisten kuntoutus 2 op

Tutkimusmenetelmät I (5 op)

 • MTEA051 Johdatus musiikkiterapian tutkimukseen 2 op
 • MTEA052 Johdatus kandidaatin tutkielman tekemiseen 3 op

Tutkijan taidot II (10 op)

 • MTEA1031 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op

 

Lisätietoja

Tarkat tiedot musiikkiterapian aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/musiikkiterapia

Avainsanat

 • musiikkiterapian aineopinnot
 • musiikkiterapia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi