Listaus ohjeista (SD:a varten)

Listaus ohjeista (SD:a varten)

Sisältää:

  • Julkiset JA yksityiset
  • Sivut ja tiedostot
  • kansiosta /fi/opiskelu
Oppimispäiväkirjan ohje

Tältä sivulta löydät kirjoittamisen oppiaineen ohjeet oppimispäiväkirjan tekemiseen. Muista muun muassa luovuus ja kurssikirjallisuuteen viittaaminen!

Verkkotyöskentelyn pelisäännöt

Tältä sivulta löydät pelisäännöt, jotka verkkotyöskentelyssä on hyvä pitää mielessä. Ohjeet on tehty verkkokurssia varten, mutta voit soveltaa niitä muuhunkin Moodle-työskentelyyn.

Opintosuoritusten arviointi ja palaute

Omista opintosuorituksista sekä omasta oppimisesta ja edistymisestä saatava palaute on tärkeä osa opiskelua. Sen tarkoituksena on tukea oppimista ja nostaa esiin niin vahvoja kuin kehittämistä vaativia puolia opiskelijasta oppijana.

Lähteisiin viittaaminen

Kirjoitettaessasi opiskelutekstejä lähdeaineiston pohjalta tulee tekstissä aina viitata käytettyihin lähteisiin. Lähdeviitteet kertovat tieteellisessä tekstissä lukijalle tiivistetysti, mihin lähdekirjallisuuteen kirjoittaja on perehtynyt ja mitä lähdekirjallisuutta hän on tekstissään käyttänyt.