Listaus ohjeista (SD:a varten)

Listaus ohjeista (SD:a varten)

Sisältää:

  • Julkiset JA yksityiset
  • Sivut ja tiedostot
  • kansiosta /fi/opiskelu
Lähteisiin viittaaminen erityispedagogiikassa

Tältä sivulta löydät erityispedagogiikan oppiainekohtaisen ohjeen lähdeviitteiden tekemiseen. Lähdeviitteet kertovat tieteellisessä tekstissä lukijalle tiivistetysti, mihin lähdekirjallisuuteen kirjoittaja on perehtynyt ja mitä lähdekirjallisuutta hän on tekstissään käyttänyt.

Kemia, Emmi Pirttijärvi: ”Avoimessa huomasin, että minähän pärjään yliopistossa!”

Emmi Pirttijärvi valmistui ammattikorkeakoulusta suuhygienistiksi. Viiden vuoden työuran jälkeen hän kuitenkin kaipasi lisätietoa ihmisestä, sairauksista ja lääkkeistä. Yliopisto-opiskelu tuntui kuitenkin epävarmalta, ja avoimen väylä mahdollisti kemian opiskelun ilman paineita. Emmin huolet osoittautuivat turhiksi ja nyt hän opiskelee kemiaa Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella.

Nuorisotutkimus ja kasvatustiede, Laura Eskola: Näkökulmia luokanopettajan työhön

”Meidän aikuisten olisi hyvä muistaa nuorten kinkkinen asema tässä yhteiskunnassa. Heitä kohtaan on paljon vaatimuksia ja toiveita, mutta heillä itsellään on vain vähän valtaa vaikuttaa asioihin”, nuorisotutkimusta ja kasvatustiedettä avoimessa opiskellut Laura Eskola kertoo. Nyt luokanopettajaksi kouluttautuva Eskola on saanut arvokkaita näkökulmia oppilaiden parissa toimimiseen nuorisotutkimuksen opinnoista.

Museologia, Maria Kuula: Perusopinnot valmiiksi töiden ohessa

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Maria Kuula pohti alanvaihtoa ja tarttui Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston museologian opintoihin hetken mielijohteesta. Rakkaus historiaa ja museoita kohtaan tekivät alan valitsemisesta helppoa. Maria löysi opintojen aikana itsestään uusia vahvuuksia ja suunnittelee nyt kesätöiden tekemistä museossa.

Psykologia, Henri Lepola: Opintoja saa tehdä itsenäisesti ja omien aikataulujen mukaan

Kymmenisen vuotta sosiaalialalla työskennellyt Henri Lepola todellakin pitää opiskelusta. Aiemmalta tutkinnoltaan hän on filosofian maisteri yleisestä kirjallisuustieteestä, minkä lisäksi hän on suorittanut merkittävän määrän opintoja Jyväskylän ja Tampereen avoimessa yliopistossa. Hänen mielestään meistä kukaan ei ole koskaan valmis ihmisenä tai oppijana.

FAQ: Online Courses

On this page, you can find FAQs and answers concerning the MOOCs available on the JYU Online Courses platform. If you have any further questions, please contact the Student Services (contact information below.)

Oppimispäiväkirjan ohje

Tältä sivulta löydät kirjoittamisen oppiaineen ohjeet oppimispäiväkirjan tekemiseen. Muista muun muassa luovuus ja kurssikirjallisuuteen viittaaminen!

Verkkotyöskentelyn pelisäännöt

Tältä sivulta löydät pelisäännöt, jotka verkkotyöskentelyssä on hyvä pitää mielessä. Ohjeet on tehty verkkokurssia varten, mutta voit soveltaa niitä muuhunkin Moodle-työskentelyyn.

Opintosuoritusten arviointi ja palaute

Omista opintosuorituksista sekä omasta oppimisesta ja edistymisestä saatava palaute on tärkeä osa opiskelua. Sen tarkoituksena on tukea oppimista ja nostaa esiin niin vahvoja kuin kehittämistä vaativia puolia opiskelijasta oppijana.