Yliopisto-opinnot osaksi kotoutumisen polkua (Intergra)

Tavoite: Hankkeessa kehitetään yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroiva koulutusmalli korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on jatkaa keskeytyneitä opintojaan korkeakoulututkinnoksi tai täydentää jo opiskelemaansa tutkintoa suomalaisten pätevyysvaatimusten mukaiseksi. Tavoitteena on kehittää toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muissa korkeakouluissa.
Kumppanit: Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän yliopiston kielikeskus, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, SIMHE
Aika: 1.8.2017-31.7.2019
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lisätiedot: Hankkeen verkkosivut ja yliopistonopettaja Nina Reiman, nina.reiman(a)jyu.fi