Toinen reitti yliopistoon

Educa19_Olemme-mukana_798X120.jpg

Korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmän uudistuessa todistusvalinnan ja pääsykokeiden rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin.

TRY-hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja vakiinnuttaa käyttöön erilaisia reittejä korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. Avoimena yliopisto-opetuksena suoritettavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan, korkeakoulukelpoisuuttaan ja edellytyksiään menestyä yliopisto-opinnoissa.

 

Twitter & Instagram

@try_hanke

#toinenreittiyliopistoon

TRY-taustaton.png

Toinen reitti yliopistoon on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa mukana on noin 30 eri oppiainetta 11 yliopistosta.

TRY-hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto. Osatoteuttajina ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Tavoitteenamme on luoda kolme vaihtoehtoista reittiä yliopistoon:

1. Näyttöreitti
Opiskelija osoittaa valmiutensa yliopisto-opintoihin jo toisen asteen opintojen aikana.

2. Vaihtoehtoinen reitti
Ylioppilastutkinnon suorittaneen opiskelijan ei tarvitse korottaa arvosanojaan, vaan hän voi tehdä yliopisto-opintoja avoimissa yliopistoissa ja niiden yhteistyöoppilaitoksissa tavoitteenaan tutkinto-opiskelu.

3. Elinikäisen oppimisen reitti
Uramuutosta suunnittelevat tai osaamistaan kehittävät työelämässä olevat aikuiset löytävät helposti heille soveltuvia opintopolkuja tutkinto-opintoihin.

Lisäksi hankkeessa kehitetään reitteihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä opintopalveluita.

Lue lisää: Työpaketit

Aika

1.8.2018–31.12.2020

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Paula Savela
paula.savela(a)jyu.fi

Opintotarjontatietojen esittämisessä opiskelijalähtöisemmin on kehitettävää. Tätä kehittämistyötä edistää myös @try_hanke

Alternativ väg till universitetet, TRY-projektet, består av 4 paket, varav 3 utvecklar ÖPU-leden inom olika utbildningar och det fjärde utvecklar vägledning …

Välillä pitää hoitaa sisäistäkin tiedotusta, kun mukana hankkeessa on jopa 11 yliopistoa. Tässä tyylinäyte @jyavoinyo'n TRY-kahveista - palanpainikkeeksi projektipäällikön hankeinfo (ei …

Välillä pitää hoitaa sisäistäkin tiedotusta, kun mukana hankkeessa on jopa 11 yliopistoa. Tässä tyylinäyte @jyavoinyo'n TRY-kahveista - palanpainikkeeksi projektipäällikön hankeinfo (ei …

”Arts Management -maisteriopinnot tukevat muun muassa taiteilijoiden työskentelyä tulevaisuuden työelämässä, sillä nykyisin työntekijöiltä edellytetään laaja-alaista osaamista", erikoissuunnittelija Mari Karjalainen sanoo. #toinenreittiyliopistoon

@uniartshelsinki pilotoi keväällä 2019 avoimen väylää englanninkieliseen Arts Management -maisteriohjelmaan. Seuraavassa haussa keväällä 2021 on mahdollista edetä avoimen väylältä suoraan tutkinto-opiskelijaksi …

@uniartshelsinki pilotoi keväällä 2019 avoimen väylää englanninkieliseen Arts Management -maisteriohjelmaan. Seuraavassa haussa keväällä 2021 on mahdollista edetä avoimen väylältä suoraan tutkinto-opiskelijaksi …

TRY-hankkeen tavoitteena on, että suunnittelemamme reitit avoimen kautta tutkinto-opiskelijaksi kehittävät myös opiskelijoiden akateemisia valmiuksia. Millaisia akateemisia valmiuksia yliopistossa opiskeleva mielestänne tarvitsee? …

Kieli on ajattelun ja oppimisen väline, ja hyvä kielitaito kantaa pitkälle elämässä niin opintojen kuin työnkin osalta. Lukeminen kannattaa aina, kaikessa …