Toinen reitti yliopistoon

Toinen reitti yliopistoon (TRY) kehittää avoimen väylää hakutapana pilotoimalla erilaisia reittejä tutkintokoulutukseen todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalle. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa on mukana 11 yliopistoa ja useita eri oppiaineita.

Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa kehitämme avoimen väylää tutkintokoulutukseen. Opiskelijavalintojen uudistuessa todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalle tarvitaan myös muita hakuvaihtoehtoja. Avoimet yliopisto-opinnot antavat hakijalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan, korkeakoulukelpoisuuttaan ja edellytyksiään menestyä yliopistossa. Lue lisää avoimen väylästä.

Reittejä suunnitellaan ja pilotoidaan erilaisille kohderyhmille, kuten toisen asteen opiskelijoille, toisen asteen jo suorittaneille sekä työelämässä olevien ihmisten tarpeisiin. Lisäksi TRY-hankkeessa kehitetään reitteihin liittyviä opintopalveluita eli tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta. Tutustu hankkeen tehtäviin työpaketeittain.

Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto. Osatoteuttajina ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

 

 

Aika

1.8.2018–30.06.2021

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Paula Savela
paula.savela(a)jyu.fi