Toinen reitti yliopistoon

Korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmän uudistuessa todistusvalinnan ja pääsykokeiden rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin.

TRY-hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja vakiinnuttaa käyttöön erilaisia reittejä korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. Avoimena yliopisto-opetuksena suoritettavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan, korkeakoulukelpoisuuttaan ja edellytyksiään menestyä yliopisto-opinnoissa.

TRY-hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto. Osatoteuttajina ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Tervetuloa väliseminaariimme 13.6.2019!

 
TRY-taustaton.png

Toinen reitti yliopistoon on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa mukana on useita eri oppiaineita 11 yliopistosta.

Seuraa somessa: 

Twitter & Instagram
@try_hanke 
#toinenreittiyliopistoon

Tuoreimpia kuulumisia hankkeen tapahtumista saat myös Ajankohtaista-sivultamme.

Tavoitteenamme on luoda kolme vaihtoehtoista reittiä yliopistoon:

1. Näyttöreitti
Opiskelija osoittaa valmiutensa yliopisto-opintoihin jo toisen asteen opintojen aikana.

2. Vaihtoehtoinen reitti
Ylioppilastutkinnon suorittaneen opiskelijan ei tarvitse korottaa arvosanojaan, vaan hän voi tehdä yliopisto-opintoja avoimissa yliopistoissa ja niiden yhteistyöoppilaitoksissa tavoitteenaan tutkinto-opiskelu.

3. Elinikäisen oppimisen reitti
Uramuutosta suunnittelevat tai osaamistaan kehittävät työelämässä olevat aikuiset löytävät helposti heille soveltuvia opintopolkuja tutkinto-opintoihin.

Lisäksi hankkeessa kehitetään reitteihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä opintopalveluita.

Lue lisää: Työpaketit

Aika

1.8.2018–31.12.2020

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Paula Savela
paula.savela(a)jyu.fi

Täysin samaa mieltä: "Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen vauhdittaisi Suomen ­talouden kehitystä. Lisäksi entistä avoimempi korkeakoulujärjestelmä parantaisi mahdollisuuksien tasa-arvoa ja nuorten aikuisten tulevaisuudenuskoa." …

Tervetuloa torstaina 13.6. väliseminaariimme Jyväskylään! Katso seminaarin ohjelma ja ilmoittaudu nyt: ➡️ #toinenreittiyliopistoon #korkeakoulutusuudistuu #tryvaliseminaari #tryseminaari

Tervetuloa väliseminaariimme 13.6. Jyväskylään! Katso ohjelma ja ilmoittaudu nyt: #toinenreittiyliopistoon #korkeakoulutusuudistuu #tryväliseminaari #tryseminaari

Jos sunnuntain Hesari jäi lukematta, tässä projektipäällikön terveiset pyhän yleisönosastosta. Savela muistuttaa, että avoimen väylän kehittämistyön ohella tarvitaan lisää ohjauksen ja …

Motivaatio tutkinnon suorittamiseen voi olla opintoja aloittaessa, tai kehittyä niitä suoritettaessa. Siksi oikea-a…

Terveisiä kesälle, että saa tulla käymään mm. Jyväskylässä! 🌻

Selvitimme kyselyllä (n = 661) avoimen väylällä opiskelleiden kokemuksia: Alustavista tuloksista ilmenee, että avoimen yliopiston väylän kautta yliopistoon valitut kokevat avoimen …

Kysyimme kokemuksia avoimen väylästä, tässä selvityksen alustavia tuloksia. "Avoimen yliopiston väylän kehittäminen voisi siis auttaa tuomaan yliopistoihin opiskelijoita, jotka ovat sitoutuneita …

Alkio-opisto on mukana Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa (TRY), jota koordinoi Jyväskylän yliopisto. Alkio-opiston kauppatieteen linjalla lukuvuoden 2019–2020 aikana noin 50 opintopistettä …