Toinen reitti yliopistoon

Korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmän uudistuessa todistusvalinnan ja pääsykokeiden rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin.

TRY-hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja vakiinnuttaa käyttöön erilaisia reittejä korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. Avoimena yliopisto-opetuksena suoritettavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan, korkeakoulukelpoisuuttaan ja edellytyksiään menestyä yliopisto-opinnoissa.

TRY-hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto. Osatoteuttajina ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Opiskelijat portaissa

 
TRY-taustaton.png

Toinen reitti yliopistoon on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa mukana on noin 30 eri oppiainetta 11 yliopistosta.

Seuraa somessa: 

Twitter & Instagram
@try_hanke 
#toinenreittiyliopistoon

Tuoreimpia kuulumisia hankkeen tapahtumista saat myös Ajankohtaista-sivultamme.

Tavoitteenamme on luoda kolme vaihtoehtoista reittiä yliopistoon:

1. Näyttöreitti
Opiskelija osoittaa valmiutensa yliopisto-opintoihin jo toisen asteen opintojen aikana.

2. Vaihtoehtoinen reitti
Ylioppilastutkinnon suorittaneen opiskelijan ei tarvitse korottaa arvosanojaan, vaan hän voi tehdä yliopisto-opintoja avoimissa yliopistoissa ja niiden yhteistyöoppilaitoksissa tavoitteenaan tutkinto-opiskelu.

3. Elinikäisen oppimisen reitti
Uramuutosta suunnittelevat tai osaamistaan kehittävät työelämässä olevat aikuiset löytävät helposti heille soveltuvia opintopolkuja tutkinto-opintoihin.

Lisäksi hankkeessa kehitetään reitteihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä opintopalveluita.

Lue lisää: Työpaketit

Aika

1.8.2018–31.12.2020

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Paula Savela
paula.savela(a)jyu.fi

Yhteishaku alkaa tänään. Vaihtoehdoille on hyvä olla avoin ja tunnustella, mihin suuntaan oma kiinnostus oikeasti vetää. Avoimessa yliopistossa voi myös kokeilla …

Mikä on sinun unelma-alasi? Kevään yhteishaku alkaa tänään! 💡 Opintopolku.fi:ssä on myös avointen yliopistojen koulutukset, joissa on liki 4000 kurssia tai …

Studera till examen! Alternativ väg till universitetet (TRY) är projektet som utvecklar och…

Myös kevään yhteishaku korkeakouluihin uudistuu: "Yhtenäinen hakuaikataulu ja prosessi selkeyttää hakeutumista ulkomailta Suomeen ja edistää korkeakoulujen kansainvälistymistä ja koulutusvientiä." #korkeakoulutusuudistuu

Väyliä @AaltoUniversity'n Kauppakorkeaan: todistusvalinta, pääsykoe, avoimen yliopiston suoritukset, lukiolaisille suunnatut kilpailut, amerikkalainen SAT-koe ja nyt erityiset saavutukset. Monipuolista! ✌🏼 #toinenreittiyliopistoon #korkeakoulutusuudistuu

Opinnot ovat matka - emme näitä suunnitelmiamme ja pilottejamme suotta reiteiksi kutsu. 😊 TRY-traileria siis pukkaa, tämän myötä mahtavaa viikonloppua! 🏆 …

Opinnot ovat matka - emme näitä suunnitelmiamme ja pilottejamme suotta reiteiksi kutsu. 😊 TRY-traileria siis pukkaa, tämän myötä mahtavaa viikonloppua! 🏆 …

Tänään julkaistiin tuore #toinenreittiyliopistoon-traileri suunnitteilla oleville reiteille! Kehitämme ja pilotoimme avoimen yliopiston reittejä niin nuorille kuin työelämän tarpeisiin. #korkeakoulutusuudistuu

Investoimme opiskelijalähtöisyyteen #avoinyliopisto'n reittien suunnittelussa: jokaisesta työpaketista palvelumuotoillaan yhden reitin opintopalvelut. Apunamme on palvelumuotoilutoimisto @wearehellon. #toinenreittiyliopistoon #korkeakoulutus