Ajankohtaista Try

Opas avoimen väylän kehittämisen tueksi julkaistaan joulukuussa 2020

Toinen reitti yliopistoon -hanke kokoaa parhaillaan projektin tähänastisia tuloksia ja kokemuksia kirjoihin ja kansiin, jotta myös tulevaisuudessa avoimen väylien kehittäjät voivat hyödyntää hankeaikana syntyneitä ideoita ja hyviä käytänteitä väyliä uudistaessaan. Verkkoversiona ja painettuna kirjana tuotettava opas julkaistaan 10.12.2020 TRY-hankkeen loppuseminaarissa.

Kysy avoimen väylästä -infossa 20.8. tietoa väylästä hakutapana yliopistoon

Mitä "avoimen väylä" tarkoittaa? Kuka voi opiskella avoimen väylällä? Onko väylää tiettyyn oppiaineeseen? Kuinka paljon väyläopinnot maksavat? Miksi kannattaa hakea avoimen väylän kautta? Kysy avoimen väylästä -verkkotilaisuudessa 20.8.2020 voi esittää askarruttavia kysymyksiä avoimen väylään liittyen. Tilaisuuteen voi ilmoittautua 19.8. saakka.

Teologian väyläpilotti saa jatkoa heinäkuussa

Itä-Suomen yliopisto avasi viime kesänä 20 opiskelijan avoimen väylän pilottireitin läntisen teologian opintoihin. Syksyllä 2020 valitaan yhteensä 50 opiskelijaa kahteen väyläryhmään, sillä läntisen teologian lisäksi väyläopinnot avautuvat myös ortodoksiseen teologiaan.

Oikeustieteiden avoimen väylälle suunnitteilla lisää aloituspaikkoja ja reittiä toisen asteen opiskelijoille

Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa kehitetään parhaillaan oikeustieteiden avoimen väylää. Tavoitteena on luoda opintoihin perustuva hakureitti myös toisen asteen opiskelijoille. Tutkintokoulutukseen voi päästä avoimen väylältä jo nyt kaikissa niissä yliopistoissa, joissa oikeustiedettä voi opiskella, ja lähivuosina väylältä hakevien aloituspaikkakiintiöitä pyritään kasvattamaan.

Avoimen väylän kehittämiseen tarvitaan yhteistyötä yliopistojen sisällä ja välillä

Yliopistojen opiskelijavalintojen parissa työskentelevät pitävät avoimen väylää tarpeellisena mahdollisuutena muiden hakutapojen rinnalla. Aloituspaikkoja ja väyliä on kuitenkin vielä melko vähän eikä niitä tunneta vielä yleisesti. Väyliä tulee kehittää sekä valtakunnallisesti että yliopiston sisällä ja alueellisesti, ilmenee Toinen reitti yliopistoon -hankkeen (TRY) kyselystä yliopistojen opintohallinnon henkilöstölle. Kyselyn toteutti Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL).

Avoimen väylästä kaivataan enemmän tietoa opinto-ohjauksen avuksi

Opinto-ohjaajat tuntevat avoimen väylän hakutapana yliopistoon, mutta tietoa voisi olla enemmän ja helpommin löydettävissä. Tärkeitä tietolähteitä opoille ovat yliopistojen omat sivut sekä Opintopolku.fi-palvelu, selviää Toinen reitti yliopistoon -hankkeen kyselystä, jonka toteutti Koulutuksen tutkimuslaitos.

Avoimen väylä on monien mahdollisuus, mutta sen maksullisuus puhuttaa

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen kevätwebinaarissa 23.4.2020 käsiteltiin avoimen väylän kehittämisen aikana pintaan nousseita teemoja: Mikä olisi avoimen väylän osuus yliopistojen opiskelijavalinnoissa? Mitkä ovat toimivan väylän elementit? Pitäisikö väylän olla maksuton ainakin osalle hakijoista? Aiheista keskustelivat niin avoimen väylän kehittämisen parissa työskentelevät kuin ministeriön sekä opiskelijajärjestöjen edustajat.

Tiedote: Avoimen väylä on kestävä opiskelijavalintatapa

Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistusta on tehty vuodesta 2017 alkaen niin valintakokeiden, todistusvalinnan kuin avoimen väylän osalta. Tänä keväänä myös koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne pakottaa yliopistot etsimään ratkaisuja perinteisten valintakokeiden korvaamiseen. Molemmissa yhteyksissä on pohdittu ennen hakua suoritettujen opintojen eli avoimen väylän laajempaa hyödyntämistä opiskelijavalinnoissa.

5+1 faktaa avoimen väylästä

Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen myötä valtaosa opiskelijoista saa opiskelupaikkansa ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Todistusvalinnan lisäksi yliopistoon voi hakea valintakokeella tai avoimen väylän opinnoilla. Esittelemme viisi (plus yksi) tärkeää tietoa avoimen väylästä.

Opintopalveluita kehitetään opiskelijalähtöisesti TRY:ssä

UEFin blogissa kerrotaan, miten opiskelijat ovat olleet mukana kehittämässä avoimen väylää Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa. Itä-Suomen yliopiston Ulla Kekäläinen ja Leea Huusko sekä Jyväskylän yliopiston Riina Kärkkäinen kirjoittavat, että opintopalvelut jakautuvat tiedotukseen, neuvontaan ja ohjaukseen, joista tulisi panostaa ensisijaisesti tiedotukseen.

Vuonna 2020 aukeaa useita TRY:n kehittämiä avoimen väyliä

Hiljainen hanketyö alkaa vähitellen konkretisoitua, kun väyläpilotteja käynnistyy lisää tänä vuonna. Osa väylistä on täysin uusia, osa on puolestaan pyörinyt jo vuosia, mutta Toinen reitti yliopistoon -hankkeen myötä niitä on uudistettu aktiivisesti.

Tervetuloa TRY-webinaariin tiistaina 10.12. klo 13.00–14.30!

Avoimen väylä vuonna 2020 -webinaari on avoin kaikille, erityisesti opiskelijoiden ohjaustyötä tekeville, opiskelemaan haluaville sekä avoimen väylän kehittämisestä kiinnostuneille. Verkkotilaisuudessa on puhumassa Toinen reitti yliopistoon -hankkeen toimijoita, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana uudistamassa avoimen väylää.

TNO-palveluiden kriittisiä pisteitä esiteltiin OOFHEC2019-konferenssissa Madridissa

Toinen reitti yliopistoon -hanke osallistui kansainväliseen Open, Online and Flexible Higher Education -konferenssiin Espanjassa lokakuussa 2019. Konferenssin teemana oli etä- ja verkko-opetuksen ohella muun muassa saavutettavuus, teknologian hyödyntäminen opetuksessa ja virtuaalinen kansainvälinen liikkuvuus. TRY:n esitys käsitteli tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kriittisiä pisteitä avoimen yliopiston väylällä.

Avoimilla kauppatieteen opinnoilla on nyt kysyntää

TRY-hankkeessa uudistettu avoimen väylä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun herätti paljon kiinnostusta. Hakijoita on kevään 2020 yhteishaussa runsaasti, kauppakorkeakoulun opintopäällikkö Niina Simanainen arvioi. Myös yleinen kiinnostus kauppatieteitä kohtaan on kasvanut, mikä selittää alan suosiota väyläuudistuksen rinnalla.