Oikeustieteiden avoimen väylälle suunnitteilla lisää aloituspaikkoja ja reittiä toisen asteen opiskelijoille

Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa kehitetään parhaillaan oikeustieteiden avoimen väylää. Tavoitteena on luoda opintoihin perustuva hakureitti myös toisen asteen opiskelijoille. Tutkintokoulutukseen voi päästä avoimen väylältä jo nyt kaikissa niissä yliopistoissa, joissa oikeustiedettä voi opiskella, ja lähivuosina väylältä hakevien aloituspaikkakiintiöitä pyritään kasvattamaan.

Oikeustieteet ovat yksi tieteenaloista, joiden avoimen väyliä kehitetään osana Toinen reitti yliopistoon -hanketta (TRY). Kehittämishanke on OKM:n rahoittama, ja sen tavoitteena on rakentaa avoimen väylästä toimiva opiskelijavalintatapa muiden hakutapojen rinnalle.

TRY-hankkeessa oikeustieteiden väylää on kehitetty erityisesti toisen asteen opiskelijoita ajatellen. Ajatuksena on, että jossain vaiheessa esimerkiksi lukiolainen voisi tehdä oikeustieteiden opintoja lukiokurssiensa ohessa ja saavuttaa näin yliopistopaikan jo toisen asteen aikana.

Pyrkimyksenä on ylittää maantieteelliset etäisyydet, samoin kuin muut perinteisesti korkeakouluun siirtymisen esteenä tai hidasteena vaikuttavat tekijät.

Hankkeessa tehtävän kehitystyön pyrkimyksenä on ylittää maantieteelliset etäisyydet, samoin kuin muut perinteisesti korkeakouluun siirtymisen esteenä tai hidasteena vaikuttavat tekijät. Samalla opiskelija saa varmuutta alanvalintaansa, mikä vähentänee tutkinto-opintojen keskeytyksiä.

Kehittämistyön myötä on kuitenkin havaittu, että tällaisen väylän luominen on haastavaa. Hakutavan soveltuvuutta oikeustieteisiin voidaan arvioida vasta käytännön kautta. Hankeaika käytetään toisen asteen reitin suunnitteluun ja mahdollinen pilotointi toteutetaan myöhemmin.

Oikeustieteisiin voi hakea myös avoimen väylältä – aloituspaikkoja pian yli 50

Avoimen väylän kautta voi pyrkiä jo nyt oikeustieteiden tutkintokoulutukseen. Nämä väyläopinnot ovat avoimia käytännössä kaikille kiinnostuneille. Olemassa olevat väylät ovat opintopistemäärältään laajempia kuin suunnitteilla oleva näyttöreitti.

Oikeusnotaarin ja oikeustieteiden maisterin tutkintoon johtavalla avoimen väylällä voi opiskella Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistoissa. Oikeusnotaariksi voi opiskella myös Åbo Akademin ruotsinkielisessä koulutuksessa. Väyläopintojen laajuus vaihtelee 45-60 opintopisteen välillä.

Tällä hetkellä avoimen väylän kiintiössä aloituspaikkoja on Helsingin yliopistoon 10, Lapin yliopistoon viisi, Turun yliopistoon seitsemän ja Åbo Akademiin yksi. Kevään 2021 hakuun Itä-Suomen yliopistoon avautuu uutena väylänä 30 aloituspaikkaa, ja lisäpaikkoja kaavaillaan alustavasti muun muassa Helsingin yliopistoon.

Hakutiedot ja valintaperusteet kuhunkin hakukohteeseen näet yllä olevien linkkien kautta.

Väylä antaa varmuutta alanvalintaan

Miksi on avoimen väylä, jos sisään voi päästä myös valintakokeella tai ylioppilastodistuksella? Avoimen väylä tarjoaa hakumahdollisuuden esimerkiksi heille, joiden ylioppilaskokeet eivät ole syystä tai toisesta tuottaneet tavoiteltua tulosta. Väylällä opiskellaan jo tutkintoon kuuluvia yliopisto-opintoja, jotka saa myöhemmin osaksi tutkintoaan. Opinnot siis etenevät koko ajan, vaikkei olisikaan vielä tutkinto-opiskelija.

Erilaiset koetilanteet, kuten valintakokeet, ovat monien mielestä liian stressaavia. Omaa osaamistaan voi olla vaikea osoittaa, jos tilanteen jännitys vie energiaa. Avoimen väylällä on mahdollista valmistautua hakuun rauhassa, sillä opiskelijavalinta perustuu opintomenestykseen.

Avoimen väylällä on mahdollista valmistautua hakuun rauhassa, sillä opiskelijavalinta perustuu opintomenestykseen.

Valintaperusteissa vaaditaan kuitenkin yleensä tiettyä opintomenestyksen tasoa, joten pelkkä kurssin läpäisy ei aina riitä. Väyläopintoihin kannattaa siis panostaa, vaikka ne voivat kuormittaa vähemmän kuin valintakoe.

Avoimen väylä antaa myös mahdollisuuden tutustua kiinnostavaan tieteenalaan ilman sitoumuksia. Jos oikeustieteiden opiskelu ei vastaakaan mielikuvaa, väyläopinnot voi jättää kesken.

Omaa soveltuvuutta oikeustieteiden alalle voi testata myös esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston Minustako oikeustieteilijä? -testillä.