Opintopalveluita hiottiin TRY:n palvelumuotoilun työpajassa

Tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden yhteiskehittämispajan veti palvelumuotoilutoimisto Hellon.

Työpaketti 4:n koordinoima opintopalveluiden kehittäminen jatkui 27.3.2019 palvelumuotoilutyöpajalla Helsingin yliopistolla. Hellonin ammattilaiset esittelivät erilaisia palvelunäytteitä, joita voitaisiin hyödyntää TRY:n luomilla reiteillä. Samalla pohdittiin yhdessä, mitä avoimen yliopiston väylän opintopalvelut voisivat pitää sisällään.

Katso lyhyt video päivän tunnelmista: