Osaamista on voitava kehittää koulutustaustasta riippumatta

TRY-hankkeen koordinaatio tapasi ammattiin opiskelevien etujärjestöjen SAKKI ry:n ja OSKU ry:n edustajat Helsingissä marraskuun lopussa.

"Tulevaisuudessa on yhä tavallisempaa, että osaamista kehitetään oppilaitoksesta riippumatta", SAKKI ry:n koulutuspolitiikan, edunvalvonnan ja vaikuttamisen asiantuntija Samuli Maxenius totesi TRY:n, SAKKIn ja OSKUn yhteisessä keskusteluhetkessä. Tapaamisen tarkoituksena oli keskustella ammatillisen puolen tarve reittien vahvistamisesta ja pohtia, miten Toinen reitti yliopistoon -hankkeen suunnittelemat reitit voisivat palvella myös ammattiin opiskelevia ja ammatillisesta koulutuksesta valmistuneita.

OSKU ry:n pääsihteeri Juuso Luomalan mukaan yhdenmukaiset reitit yliopistoon ja niihin liittyvät valintaperusteet ovat tärkeitä hakijan näkökulmasta. Luomala piti toisen asteen ja korkeakoulutuksen nivelvaiheen opiskelijalähtöistä kehittämistä "tervehenkisenä tienraivaamisena" ammatillisesta koulutuksesta yliopistoon. Laissa ei mainita korkeakouluja ammatillisen koulutuksen yhteistyötahona, mutta sujuva siirtymä yliopistoon pitäisi olla mahdollinen koulutustaustasta riippumatta. Tämä ajatus on keskiössä myös TRY:n hanketyössä.

Maxenius muistutti, että vaikka ikäluokkien pienentyessä ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä pienenee nuorten osalta, aikuisopiskelijoita on kuitenkin yhä enemmän. Samalla syntyy myös kiinnostusta osaamisen syventämiseen korkeakouluissa. Tällaista luonnollisen jatkumon kysyntää voisi olla esimerkiksi yliopistojen tekniikan aloilla, hoitotieteessä sekä kauppatieteissä.

wsi-imageoptim-81a3055-edit-2000x1250.jpg
Asiantuntija Samuli Maxenius, SAKKI ry.
(Kuvan lähde: sakkiry.fi)

JuusoLuomala.jpg
Pääsihteeri Juuso Luomala, OSKU ry.
(Kuvan lähde: osku.info)