Taidehallinnon maisteriohjelman avoimen väylä on alansa edelläkävijä

Englanninkielinen Arts Management -maisteriohjelma on Helsingissä toimivan Taideyliopiston ensimmäinen väyläpilotti. Seuraavan kerran maisteriohjelmaan voi hakea avoimen yliopiston väylältä keväällä 2021.

Keväällä 2019 järjestetyssä Taideyliopiston ensimmäisen väyläpilotin haussa Arts Management -koulutusohjelmaan hakijoita oli 10, kun tarjolla oli kolme aloituspaikkaa avoimen väylältä tuleville. Sekä hakijoiden määrä että aloituspaikkakiintiö kuulostavat alkuun pienehköiltä, mutta lukemat ovat kuitenkin suhteellisia. 

"Arts Managementiin valitaan joka toinen vuosi 15 opiskelijaa, joten käytännössä avoimen yliopiston väylän kiintiö on siis 20 % maisteriohjelman aloituspaikoista. Sekä hakijamäärä että kiintiö ovat tämän huomioiden oikein hyviä", Taideyliopiston erikoissuunnittelija Mari Karjalainen kertoo.

Karjalainen on Taideyliopiston koordinaattori Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa. Arts Management -väyläpilotti on osa TRY-hankkeen työpaketti 3:a, joka keskittyy elinikäisen oppimisen reittien kehittämiseen.

Taideyliopistossa on hiukan alle 2000 opiskelijaa, joten hakukohteiden aloituspaikkamäärät ovat muutenkin huomattavasti tiedeyliopistoja pienempiä. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa opiskelijoita on yli 14 000.   

Väylät voisivat auttaa jatkuvan oppimisen kasvavaan kysyntään  

Tänä vuonna yksi Arts Management -väylän opiskelijoista pääsi tutkintokoulutukseen ja toinen varasijalle, mikä on suhteellisesti tarkasteltuna hyvä alku uudelle elinikäisen oppimisen väylälle. Tulevaisuudessa kenties myös muut Taideyliopiston alat voisivat hyödyntää väylämalleja nimenomaan jatkuvan oppimisen tarpeisiin vastaamisessa. 

"Jatkuva oppiminen on nyt pinnalla myös meillä. Taideyliopistossa väylät soveltuvat varmastikin parhaiten maisteriohjelmiin, koska opiskelijavalinta kandidaattiohjelmaan perustuu enemmänkin taitoon, eikä avoimessa ole resursseja tarjota esimerkiksi jonkin soittimen yksilöopetusta", Karjalainen pohtii.  

Arts Management on ensimmäinen taideaineiden väylä  

Karjalaisen mukaan väylän luomisen kannalta on ollut haastavaa, ettei samoja oppiaineita ole muissa Suomen yliopistoissa. Suunnittelu ja pilotointi on kuitenkin helpompaa osana hanketta, jossa saa malleja muun muassa jatkuvan oppimisen väylien toteuttamiseen. 

"Voimme benchmarkata TRY-hankkeen muita väyläpilotteja ja saamme tietysti tukea opintopalveluiden kehittämiseen keväällä toteutetusta väylien palvelumuotoilusta", Karjalainen sanoo. 

Arts Management -väylää kehitetään edelleen tämän vuoden pilotin pohjalta kevään 2021 hakua varten. Valintaperusteet seuraavaan hakuun julkaistaan syksyllä 2020.  

Lue myös: Taideyliopisto luottaa osaamisen näyttöön opiskelijavalinnassa