Taideyliopisto luottaa osaamisen näyttöön opiskelijavalinnassa

Taideyliopisto pilotoi keväällä 2019 avoimen yliopiston väylää englanninkieliseen Arts Management -maisteriohjelmaan. Tulevana keväänä avoimen yliopiston opinnoilla pääsee suoraan kaksiosaisen haun toiseen vaiheeseen. Seuraavassa haussa keväällä 2021 avoimen väylältä on mahdollista edetä suoraan Arts Management -maisteriohjelmaan tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta.

Elinkeinoelämässä korostetaan nykyisin laaja-alaisia tietoja ja taitoja, eikä taidealakaan elä sivussa tästä todellisuudesta. Taideyliopiston Arts Management -maisteriohjelma kehittää taiteilijoiden osaamista tarjoamalla koulutusta erilaisiin taidehallinnon tehtäviin, mikä mahdollistaa laajemman työskentelykentän taidealan ammattilaisille.

”Arts Management -maisteriopinnot tukevat muun muassa taiteilijoiden työskentelyä tulevaisuuden työelämässä, sillä nykyisin työntekijöiltä edellytetään laaja-alaista osaamista. Elantoa ei välttämättä saa enää keskittymällä pelkästään oman taiteen tekemiseen”, Taideyliopiston erikoissuunnittelija Mari Karjalainen toteaa.

Arts Management -opintoihin hakevat taiteilijoiden ohella myös monen muun alan edustajat. Vuonna 1997 perustetusta maisteriohjelmassa on opiskellut niin humanisteja, kauppatieteilijöitä kuin tekniikan alan väkeä. Maisteriohjelman pohjaksi hakijalla pitää olla soveltuva kandidaatintutkinto, mutta sen ei tarvitse olla taidealalla. Opinnoista saa muun muassa johtamisen, projektiosaamisen ja tuottamisen taitoja, joihin opiskelijalla voi olla jo aiempaa osaamista niin työn kuin opintojen kautta, alasta riippumatta. Usein opintoihin tullaankin työelämästä, joten Taideyliopiston väylä palvelee nimenomaan jatkuvan oppimisen tarpeita.

Kevään 2021 haussa maisteriohjelmaan pääsee suoraan avoimen yliopiston kautta. Hakija voi edetä avoimen väylää pitkin, jos hän täyttää koulutusohjelman yleiset hakuehdot ja on suorittanut erikseen määritellyt avoimen yliopiston opinnot. Esimerkiksi kevään 2019 haussa yksi hyväksytyistä avoimen yliopiston opintokokonaisuuksista on taiteen johtamisen ja yrittäjyyden perusteet, laajuudeltaan 20 opintopistettä. Vuoden 2021 haun avoimen yliopiston pohjakokonaisuus on vielä toistaiseksi suunnittelun alla. Opiskelijan kannalta tällainen valintatapa opintojen kautta vähentää myös hakupainetta, kun osaamistaan voi osoittaa ilman valintakoetta.

Arts Management -väylä on TRY-hankkeen toinen pilotti

Taideyliopisto on mukana Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa suunnittelemassa vaihtoehtoisia reittejä yliopisto-opintoihin todistusvalinnan rinnalle. Hankkeessa kehitetään tutkintokoulutukseen pääsyä nimenomaan avoimen yliopisto-opetuksen kautta. Yksi reiteistä on elinikäisen oppimisen reitti, jolla pyritään vastaamaan työelämän tarpeisiin sekä sisältöjen että koulutuksen joustavuuden osalta. Arts Management -väylä on koko hankkeen toinen pilotti.

”Pilotin kautta pystymme arvioimaan, mitkä muut koulutusohjelmat Taideyliopistossa voisivat mahdollisesti hyödyntää avoimen väylää opiskelijavalinnoissaan”, Mari Karjalainen sanoo. Lisäksi muut Toinen reitti yliopistoon -hankkeen yhteistyöyliopistot saavat pilotin kautta tietoa opiskelijavalinnoista ja niihin liittyvistä hyvistä käytänteistä. Tietoja hyödynnetään eri alojen reittisuunnittelussa.

”Tässä voisi olla mahdollisuus myös yliopistojen väliseen yhteistyöhön, jos avoimen yliopiston opintokokonaisuuksia voisi täydentää Arts Managementin väylähaussa muidenkin avointen yliopistojen tarjoamilla kursseilla”, Karjalainen pohtii.

Haku Taideyliopiston Arts Management -maisteriohjelmaan järjestetään joka toinen vuosi. Opintoihin valitaan kerrallaan 15 opiskelijaa keskimäärin sadasta hakijasta. Englanninkieliseen koulutukseen haetaan Suomen ohella myös laajalti muista maista.

Taideyliopiston kevään 2019 haku alkaa 9.1.2019 ja päättyy 23.1.2019 klo 15.

Lue lisää Arts Management -väylästä Taideyliopiston Avoin kampus -sivulta. 

Lue myös TRY:n ensimmäisestä pilotista: Kevätväylä vie korkeakouluun (3.10.2018)