Toinen reitti yliopistoon hyödyntää palvelumuotoilua opintopalveluiden suunnittelussa

Opintopalveluiden opiskelijalähtöisyys nousi tärkeäksi tavoitteeksi jo Toinen reitti yliopistoon -hankkeen alkutaipaleella. Hankkeessa kehitettävien reittien tulisi olla sellaisia, että niihin liittyvä tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus tukevat nimenomaan niiden käyttäjiä, opiskelijoita. Opintopalveluihin keskittyvä työpaketti 4 koordinoi parhaillaan hankkeen kolmen pilottireitin palvelumuotoilua.

Jokaisesta TRY-hankkeen työpaketista palvelumuotoillaan yksi reitti. Hyviä käytänteitä implementoidaan muihin suunnitteilla oleviin reitteihin esimerkkireittien pohjalta. Prosessissa ovat mukana tietojenkäsittelytiede (työpaketti 1), tekniikan alat (työpaketti 2) sekä hallintotieteet (työpaketti 3). Varsinaisesta palvelumuotoilusta vastaa palvelumuotoilutoimisto Hellon

Palvelumuotoilun hyödyntämiseen opintojen kehittämisessä päädyttiin jo hankkeen alkuvaiheessa.  

– Yliopistojen yhteinen päätös palvelumuotoilusta kirjattiin jo hankehakemukseen, koska pidimme tärkeänä, että opiskelijoiden kokemus johtaisi kehittämistyötämme. Olemme usein organisaatiolähtöisiä opiskelijalähtöisyyden sijaan, kertoo suunnittelija Ulla Kekäläinen Itä-Suomen yliopistosta. Hän on opinto- ja ohjauspalveluihin keskittyvän työpaketti 4:n vetäjä Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa. 

Kekäläisen mukaan palvelumuotoilulla saadaan näkyviin tiedotuksen, neuvonnan ja ohjauksen kriittisiä pisteitä, joihin korkeakoulujen pitäisi ehdottomasti tarttua ja panostaa toiminnassaan. Näin hakijat voisivat löytää opiskelumahdollisuudet, kuten TRY-hankkeen kehittämät reitit, entistä paremmin. 

Palvelumuotoiluprosessi käynnistettiin vuoden 2019 alussa taustatietojen keräämisellä ja kick off -tilaisuudella. Helmikuussa Hellon koulutti eri työpakettien hanketoimijoita palvelumuotoilun saloihin. Nyt vuorossa on Hellonin tekemä käyttäjätutkimus. Yritys haastattelee opiskelijoita ja muita asianosaisia ymmärryksen syventämiseksi. Sen jälkeen yhteinen työskentely tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämiseksi jatkuu maaliskuun lopussa TRY-hankkeen omassa työpajassa. 

– Odotukset ovat korkealla, kun työtä tekevät ammattilaiset. Ulkopuolinen asiantuntija auttaa ajattelemaan asioita eri perspektiivistä, opiskelijoiden näkökulmista, toteaa hankkeessa työskentelevä koulutussuunnittelija Riina Kärkkäinen Jyväskylän yliopistosta. Hän on mukana kehittämässä opintopalveluita. 

Työpajan jälkeen päästään kokeilemaan käytännössä prosessissa syntyneitä oivalluksia. Tavoitteena on, että palvelumuotoiluprosessi saadaan valmiiksi heinäkuun loppuun mennessä.