Yliopistot esittelivät vaihtoehtoisia reittejä tutkintokoulutukseen Jyväskylässä

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen työpaketti 2 kokoontui Jyväskylän yliopiston koulutuspäällikkö Satu Vuoren johdolla helmikuussa Jyväskylässä. Tapaamisessa käytiin läpi nykyisiä ja suunnitteilla olevia avoimen yliopiston väyliä sekä opiskelijavalintalinjauksia ja reittiprosessin vaiheita avoimen yliopiston ja tiedekunnan välillä. Reittejä esittelemässä olivat Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Lisäksi keskusteluun osallistui työpaketissa 2 mukana oleva Alkio-opisto.

Työpaketti 2 kehittää vaihtoehtoisia reittejä toisen asteen suorittaneille ihmisille, jotka haluavat jatkaa opintojaan yliopistossa mutta eivät ole saaneet opiskelupaikkaa todistusvalinnan tai valintakokeen kautta. Ylioppilastutkinnon arvosanojen korottamisen sijaan opiskelija voi hakea opiskelijaksi suorittamiensa avointen yliopisto-opintojen perusteella.

Professori Lauri Thurén Itä-Suomen yliopistosta kertoi tulossa olevasta teologian reitistä, johon valitaan 20 opiskelijaa syksyllä 2019. Opiskelijan täytyy suorittaa reitin aikana hyvin tiedoin teologian perusopinnot sekä tieteenfilosofian ja englannin kurssit, jotta hän tulee valituksi tutkintokoulutukseen. Reitin laajuus on 30 opintopistettä. Thurén painotti esittelyssään reitin opiskelijalähtöisyyttä: avoimen yliopiston opintojen on tarkoitus kehittää ja valmentaa opiskelijaa opiskelemaan yliopistossa, jotta tällä on hyvät valmiudet jatkaa reitiltä eteenpäin. Väylän tarkoituksena ei ole tuottaa puolivalmiita maistereita vaan aidosti alasta kiinnostuneita opiskelijoita, Thurén muistutti.

Historian oppiaineen reittiä yliopistoon esitteli projektitutkija Tuomo Kuivalainen Turun yliopistosta. Avoimen väylän toimintaa vuosina 1998-2018 selvitetään parhaillaan opintorekisterin datan avulla, jotta saadaan käsitys sen opiskelijaprofiileista. Selvityksen myötä voidaan linjata paremmin, miten historian reittipilotti toteutetaan. Päätös pilotista tehdään loppukeväällä 2019.

Suunnittelija Johanna Fredenberg toi hyviä uutisia Åbo Akademista: ÖPU-leden i farmaci on käytännössä jo valmis. Fredenbergin mukaan Åbo Akademin yliopistoyhteisön hyvä asenne ja sujuvat prosessit ovat mahdollistaneet sen, että farmasian reitti saadaan pilotointiin vuoden 2020 keväällä. Ensi vuonna farmasian avoimia etäopintoja on tarjolla 40 opintopisteen verran, joista avoimen reitin opiskelijan on tehtävä 30 opintopistettä farmasian tutkintokoulutuksen opiskelijavalintaa varten. 

Tekniikan aloille vievän Kevätväylän tuoreimpia kuulumisia toi Matti Ojala Aalto-yliopistosta. Tähän mennessä Kevätväylä on ollut nimensä mukaisesti kevätlukukauden mittainen, 27 opintopisteen laajuinen reitti, mutta jatkossa suoritusaikaa on tarkoitus pidentää vuoteen. Tavoiteaika säilyy kuitenkin yhä puolessa vuodessa. Lisäksi opiskelijoiden sisäänottomäärää aiotaan nostaa: viime syksynä Kevätväylälle otettiin 60 opiskelijaa aiemman 30:n sijaan, ja jatkossa tekniikan väylälle opiskelemaan pääsisi jopa 100 opiskelijaa.

Työpaketti 2:n ihmisiä Ruusupuistossa

Suunnittelija Diana Yletyinen Oulun yliopistosta esitteli myös tekniikan alojen reittisuunnitelmia sekä Oulun yliopiston koulutuksen johtoryhmän yleisiä linjauksia avoimen yliopiston kautta tehtävistä opiskelijavalinnoista. Oulun yliopisto on linjannut muun muassa, että avoimen väylä sisältyy kevään yhteishakuun ja kaikki valintaperusteena olevat avoimen yliopiston opinnot tulee pystyä liittämään osaksi tutkintoa. Lisäksi opinnot voivat olla suoritettuna muussa yliopistossa kuin Oulussa. Koulutuksen johtoryhmä totesi linjauksessaan myös, että avoimen väylän valintatulokset on julkaistava riittävän ajoissa ennen valintakokeita, jotta hakijalla on mahdollisuus valmistautua ja osallistua tarvittaessa myös niihin.

Kauppatieteet ovat mukana hankkeessa Jyväskylän yliopiston sekä sen yhteistyöoppilaitosten Alkio-opiston ja Työväen akatemian kautta. Yliopistonopettaja Piia Leppämäki esitteli varsinaisten reittisuunnitelmien ohella TRY-hankkeen ja kauppatieteiden tiedekunnan yhteistyöprosessia: Avoimen reitin kehittäminen aloitettiin nykyisen opiskelutilanteen ja reitin kartoittamisella Jyväskylän avoimessa yliopistossa sekä sen yhteistyöoppilaitoksissa. Kartoituksen tietojen avulla käytiin alustava keskustelu kauppakorkeakoulun kanssa, jonka tuloksena laadittiin ehdotus mahdollisesta reitistä. Seuraavaksi tiedekunta tekee päätöksen yhteisten keskusteluiden ja ehdotuksen pohjalta. Reittiprosessi on monivaiheinen ja sisältänyt paljon neuvotteluita ja pohdintaa, jotta lopputulos olisi molemmille osapuolille toimiva.

Työpaketti 2:n väkeä Jyväskylässä

Työpaketti 2:n tapaamiseen osallistuneet kiittelivät päivän monipuolista antia, jossa jaettiin taas paljon hyviä käytänteitä avoimen yliopiston väyliin sekä opiskelijavalintoihin liittyen. Vaikka osa työpaketin piloteista hakee vielä lopullista muotoaan, monien hakukohteiden väylä saadaan pilotointiin viimeistään vuonna 2020. Lisäksi Oulun yliopiston linjaukset auttavat sekä sen omia tiedekuntia että toivottavasti myös muita yliopistoja tekemään avoimen väylään perustuvista opiskelijavalinnoista yhdenmukaisempia keskenään. Jokainen yliopisto päättää autonomisesti opiskelijavalinnoistaan, mutta myös tällä tasolla linjauksien ja käytänteiden jakaminen voi lisätä yhtenäisyyttä, mikä puolestaan helpottaa hakijoita ymmärtämään yliopistojen valintaprosesseja.