Alternativ väg till universitetet  (TRY-projekt)

Fram till år 2020 förnyas högskolornas studentantagning och då behövs nya alternativa sätt för studenterna att presentera sina förutsättningar för högskolestudier. Alternativ väg till universitetet (Toinen reitti yliopistoon, TRY) är ett utvecklingsprojekt för högskolorna finansierat av Finlands undervisnings- och kulturministerium. Projektet omfattar 11 universitet och omkring 30 läroämnen. Syftet är att utveckla, genomföra pilotprojekt och ta i allmänt bruk olika vägar till universitetet.

Traditionellt har man sökt in till ett universitet på basis av inträdesprov eller studentbetyg. Dessutom har det också funnits en väg via det öppna universitetet, men det har ännu inte fungerat på önskat sätt vid universitetens studentantagning. När högskolornas studentantagningssystem förnyas år 2020 behövs emellertid alternativa möjligheter för studenterna att presentera sina förutsättningar för högskolestudier utöver antagning på basis av betyg eller inträdesprov.

Syftet med projektet Alternativ väg till universitetet är att utveckla, genomföra pilotprojekt och ta i allmänt bruk olika vägar till högskolestudier utöver studentexamen: För det första ämnar vi förnya den nuvarande vägen via det öppna universitetet så att allt fler sökande kunde antas till universitetet för examensstudier och att urvalskriterierna för de olika ämnesområdena bättre kunde förutses. För det andra utvecklar vi vägarna även för studenter på andra stadiet. Vi beaktar också arbetslivets behov. Därtill utvecklar vi handlednings- och rådgivningstjänsterna för dessa tre vägar. Studier vid det öppna universitetet ger studenten en möjlighet att visa sitt kunnande, sin förmåga att bedriva högskolestudier och sina förutsättningar att klara av universitetsstudier.

För studenter: Öpuleden – information för dig som vill söka studieplats

Projektet Alternativ väg till universitetet koordineras av Jyväskylä universitet. Medverkande i projektet är Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet, Konstuniversitetet, Tammerfors universitet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi.

 

Tid

1.8.2018–30.6.2021

Finansiär

Finlands undervisnings- och kulturministerium

Kontakt

Projektledare Paula Savela
paula.savela(a)jyu.fi