Työpaketti 2: Vaihtoehtoinen reitti

Toisen asteen suorittaneille arvosanojen korottamisen sijaan reitti, jonka tavoitteena on tutkinto-opiskelu

Työpaketissa 2 kohderyhmänä ovat toisen asteen opinnot suorittaneet, jotka opiskelevat avoimessa yliopistossa ja sen yhteistyöoppilaitoksissa tavoitteenaan tutkinto-opiskelu. Opiskelija tekee avoimia yliopisto-opintoja ja hakee niiden pohjalta tutkinto-opiskelijaksi, vaihtoehtona todistusvalinnalle ja pääsykokeelle. Hakureittejä kehitetään tiiviissä yhteistyössä yliopistojen tiedekuntien kanssa.

Osassa oppiaineissa on jo toimivia väyliä, mutta tavoitteena on kehittää niitä edelleen toimivammiksi ja ennen kaikkea opiskelijan kannalta ennakoitavammiksi. TRY-hankkeessa paneudutaan myös neuvontaan ja ohjauspalveluihin. 

Työpaketissa 2 mukana olevat oppiaineet, tieteenalat, hakukohteet sekä yliopistot:

Oppiaine / tieteenala / hakukohde Yliopisto
Farmasia Åbo Akademi
Historia Turun yliopisto (Alkio-opisto, Työväen akatemia)
Kauppatieteet Jyväskylän yliopisto (Alkio-opisto, Työväen akatemia)
Oikeustieteet Helsingin yliopisto
Tekniikan alat Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto
Teologia Itä-Suomen yliopisto


Työpaketin vastuuhenkilö: Koulutuspäällikkö Satu Vuori, Jyväskylän yliopisto, puh. 050 3732 135, satu.vuori@jyu.fi