Työpaketti 2: Vaihtoehtoinen reitti

Toisen asteen suorittaneille arvosanojen korottamisen sijaan reitti, jonka tavoitteena on tutkinto-opiskelu

Työpaketissa 2 kohderyhmänä ovat toisen asteen opinnot suorittaneet, jotka opiskelevat avoimessa yliopistossa ja sen yhteistyöoppilaitoksissa tavoitteenaan tutkinto-opiskelu. 

Vaihtoehtoisella reitillä opiskelija tekee avoimia yliopisto-opintoja ja hakee niiden pohjalta tutkinto-opiskelijaksi. Tämä valintatapa on yksi vaihtoehto todistusvalinnan ja valintakokeen rinnalla. Hakureittejä kehitetään tiiviissä yhteistyössä yliopistojen tiedekuntien kanssa.

Toisen asteen, lukion tai ammatillisen koulutuksen, suorittanut opiskelija tekee avoimia yliopisto-opintoja tavoitteenaan opiskelupaikka tutkintokoulutuksessa.

Osassa oppiaineissa on jo toimivia väyliä, mutta tavoitteena on kehittää niitä edelleen toimivammiksi ja ennen kaikkea opiskelijan kannalta ennakoitavammiksi, mikä tarkoittaa muun muassa hakukohteen valintaperusteiden vahvistamista useammaksi vuodeksi.

Työpaketissa 2 mukana olevat oppiaineet, tieteenalat, hakukohteet sekä yliopistot:

Oppiaine, tieteenala tai hakukohde Yliopisto Lisätietoa väyläopinnoista
Farmasia Åbo Akademi Farmasian väylä
ÖPU-leden
Historia Turun yliopisto
(Alkio-opisto, Työväen Akatemia)
 
Kauppatieteet Jyväskylän yliopisto
(Alkio-opisto, Työväen Akatemia)
Avoimen väylä kauppatieteisiin
Oikeustieteet Helsingin yliopisto Avoimen väylän aloituspaikkamääriä kasvatetaan oikeustieteelliseen avoimen väylällä siten, että vuonna 2020 valitaan 10 uutta opiskelijaa, vuonna 2021 enintään 17 ja 2022  25 uutta opiskelijaa. Vaadittavien opintojen määrä pysyy samana eli 45 opintopistettä, samoin arvosanojen painotettu keskiarvovaatimus (3,75). Avoimen väylään soveltuvissa avoimen yliopiston kursseissa ilmoitetaan kurssin kelpoisuus väyläopintoihin syksystä 2019 alkaen.  Lisätetoja opintopolusta: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.87085935036
Tekniikan alat Aalto-yliopisto
Oulun yliopisto
Avoimen yliopiston opinnoilla teknikan alan
tutkinto-opiskelijaksi (Aalto-yliopisto)


Avoimen yliopiston kaikki väylät (Oulun yliopisto)
Teologia Itä-Suomen yliopisto Läntisen teologian opiskelijaksi avoimen yliopiston kautta

Ortodoksisen teologian opiskelijaksi avoimen yliopiston kautta

Työpaketin vastuuhenkilö:

Koulutuspäällikkö Satu Vuori, Jyväskylän yliopisto, puh. 050 3732 135, satu.vuori@jyu.fi