Työpaketti 2: Vaihtoehtoinen reitti

Toisen asteen suorittaneille arvosanojen korottamisen sijaan reitti, jonka tavoitteena on tutkinto-opiskelu

Työpaketissa 2 kohderyhmänä ovat toisen asteen opinnot suorittaneet, jotka opiskelevat avoimessa yliopistossa ja sen yhteistyöoppilaitoksissa tavoitteenaan tutkinto-opiskelu. 

Vaihtoehtoisella reitillä opiskelija tekee avoimia yliopisto-opintoja ja hakee niiden pohjalta tutkinto-opiskelijaksi. Tämä valintatapa on yksi vaihtoehto todistusvalinnan ja valintakokeen rinnalla. Hakureittejä kehitetään tiiviissä yhteistyössä yliopistojen tiedekuntien kanssa.

Toisen asteen, lukion tai ammatillisen koulutuksen, suorittanut opiskelija tekee avoimia yliopisto-opintoja tavoitteenaan opiskelupaikka tutkintokoulutuksessa.

Osassa oppiaineissa on jo toimivia väyliä, mutta tavoitteena on kehittää niitä edelleen toimivammiksi ja ennen kaikkea opiskelijan kannalta ennakoitavammiksi, mikä tarkoittaa muun muassa hakukohteen valintaperusteiden vahvistamista useammaksi vuodeksi.

Työpaketissa 2 mukana olevat oppiaineet, tieteenalat, hakukohteet sekä yliopistot:

Oppiaine, tieteenala tai hakukohde Yliopisto Lisätietoa väyläopinnoista
Farmasia Åbo Akademi Farmasian väylä 
Historia Turun yliopisto
(Alkio-opisto, Työväen Akatemia)
Lisätietoa väylästä tulossa syksyn 2019 aikana
Kauppatieteet Jyväskylän yliopisto
(Alkio-opisto, Työväen Akatemia)
Avoimen väylä kauppatieteisiin
Oikeustieteet Helsingin yliopisto Lisätietoa väylästä tulossa syksyn 2019 aikana
Tekniikan alat Aalto-yliopisto
Oulun yliopisto
Avoimen yliopiston opinnoilla teknikan alan
tutkinto-opiskelijaksi (Aalto-yliopisto)


Avoimen yliopiston kaikki väylät (Oulun yliopisto)
Teologia Itä-Suomen yliopisto Teologian opiskelijaksi avoimen yliopiston kautta

Teologia tarjoaa vaihtoehtoisen reitin yliopistoon

Työpaketin vastuuhenkilö:

Koulutuspäällikkö Satu Vuori, Jyväskylän yliopisto, puh. 050 3732 135, satu.vuori@jyu.fi