Työpaketti 3: Elinikäisen oppimisen reitti

Uramuutosta suunnitteleville tai osaamistaan kehittäville aikuisille opintopolkuja tutkinto-opintoihin

Työpaketti 3:n kohderyhmänä ovat erityisesti jo työelämässä olevat eri-ikäiset aikuiset. Aikuisen tarve kouluttautua voi nousta esimerkiksi henkilön omasta elämänhistoriasta tai työssä kohdatuista haasteista, mutta myös laajemmin työelämässä ja yhteiskunnassa tapahtuvista kehityssuunnista ja osaamistarpeiden muutoksista.

Avoin yliopisto ja siellä suoritetut tutkintojen osat palvelevat jo nykyisellään monia aikuisia täydennys- ja uudelleenkoulutuksena. Koska kokonaisten tutkintojen asema työmarkkinoilla on kuitenkin yksittäisiä suorituksia vahvempi, on tärkeää, että myös aikuisilla on mahdollisuus täydentää osaamistaan aina tutkintoon saakka. Aikuisten elämäntilanteet voivat olla haastavia ja opiskeluun käytettävissä oleva aika vaihtelee, joten aikuisille suunnattujen opiskelumahdollisuuksien tulee olla joustavia.

Tavoitteemme on rakentaa ja kehittää sellaisia tutkintokoulutukseen johtavia polkuja, joiden kautta aikuiset, erilaisissa elämäntilanteissa olevat yksilöt voivat suunnata omia uratavoitteitaan ja uudelleenjäsentää omaa paikkaansa työelämässä.

Osassa yliopistollisia koulutuksia näitä väyliä on jo olemassa, mutta tavoitteena on kehittää niitä edelleen toimivammiksi, sujuvammiksi ja ennen kaikkea opiskelijan kannalta ennakoitavammiksi reiteiksi tutkintoon. Hankkeessa pohditaan erilaisia tapoja yhdistää avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot osaksi tutkintoja ja etsitään keinoja, joilla avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneet aikuiset voivat osoittaa yliopisto-opiskeluun vaadittavan osaamistasonsa ja tulla valituksi tutkinto-opiskelijoiksi.

Työpaketti 3:ssa on useita oppiaineita yhdeksästä eri yliopistoista:

Oppiaine / tieteenala / hakukohde Yliopisto
Kasvatustieteet Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto
Taideala Taideyliopisto
Tekniikka, tietotekniikka Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto
Teologia Åbo Akademi
Hoitotieteet Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto
Oikeustieteet, hallintotieteet Vaasan yliopisto, Itä-Suomen yliopisto

Työpaketin vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Nina Haltia, Turun yliopisto, puh. 050 3397 498, nina.haltia@utu.fi