Ekström Nora, Yliopistonopettaja/University Teacher

Ekström Nora, Yliopistonopettaja/University Teacher
Sähköposti:
nora.ekstrom@jyu.fi
Puhelinnumero:
040 576 7762
Oppiaine:
Kirjoittaminen / Studies in Writing
Huone:
RUU B422

FT (kirjoittaminen)

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut

Osaamisalueet

  • kirjoittamisen tutkimus
  • omaelämäkerrallinen kirjoittaminen
  • palautetaidot
  • luova työ
Kirjoittajan matkassa -blogi

Tieteellinen toiminta