Eskola Päivi, Yliopistonopettaja/University Teacher

Eskola Päivi, Yliopistonopettaja/University Teacher
Sähköposti:
paivi.eskola@jyu.fi
Puhelinnumero:
040 576 7771
Oppiaine:
Gerontologia, Perheopinnot, Terveystieteet ja Terveystieto / Gerontology, Family Studies, Health Sciences and Health Education
Huone:
RUU C424

Oppiarvo

TtM (gerontologia)

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut

Muut tehtävät / osaamisalueet

  • laadulliset tutkimusmenetelmät
  • gerontologian kandidaattitutkielmien ohjaus

Tieteellinen toiminta