Eskola Päivi, Yliopistonopettaja/University Teacher

gerontologia
Eskola Päivi, Yliopistonopettaja/University Teacher
Sähköposti:
paivi.eskola@jyu.fi
Puhelinnumero:
040 576 7771
Oppiaine:
gerontologia
Huone:
RUU B422

Oppiaineet: gerontologia, perheopinnot, terveystieteet ja terveystieto

TtM (gerontologia)

Gerontologian oppiaineeseen liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut

Muut tehtävät / osaamisalueet

  • laadulliset tutkimusmenetelmät
  • gerontologian kandidaattitutkielmien ohjaus

Tieteellinen toiminta