Julkaisut

Haapala, EA, Haapala HL, Syväoja H, Tammelin TH, Finni T & Kiuru N. 2019. Longitudinal associations of physical activity and pubertal development with academic achievement in adolescents. Journal of Sport and Health Science (e-pub ahead of print). http://doi.org/10.1016/j.jshs.2019.07.003

Rajala K, Kämppi K, Hakonen H, Haapala H & Tammelin T. Koulu ja koululiikunta: Välituntiliikunta. Teoksessa Kokko S & Martin L (toim.). Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:1, 94–97. 

Haapala HL, Hirvensalo MH, Laine K, Laakso L, Hakonen H, Lintunen T & Tammelin TH. Differences in physical activity at recess and school-related social factors in four Finnish lower secondary schools. Health Education Research 2017, 32 (6): 499–512. https://doi.org/10.1093/her/cyx069

Haapala HL, Hirvensalo MH, Kulmala J, Hakonen H, Kankaanpää A, Laine K, Laakso L & Tammelin TH. Changes in physical activity and sedentary time in the Finnish Schools on the Move program: a quasi-experimental study. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2016. https://doi.org/10.1111/sms.12790  

Rajala K, Haapala H, Kämppi K, Hakonen H & Tammelin T. Koulupäivän aikainen liikunta: Välituntiliikunta. Teoksessa Kokko S ym. (2016). Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Valtion liikuntaneuvosto 2016:4, 46–47. 

Haapala EA, Pulakka A, Haapala HL & Lakka TA. 2016. Fyysisen aktiivisuuden ja fyysisen passiivisuuden yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin lapsilla. Teoksessa Sääkslahti A (toim). Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016:22, 12–21. 

Turpeinen S, Kallio J, Haapala H, Rajala K, Lehtomäki M & Tammelin T. Välitunti- ja koulumatkaliikunta. Teoksessa S. Kokko & R. Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2015:2, 57–63.

Haapala HL, Hirvensalo MH, Laine K, Laakso L, Hakonen H, Kankaanpää A, Lintunen T & Tammelin TH. Recess physical activity and school-related social factors in Finnish primary and lower secondary schools: cross-sectional associations. BMC Public Health 2014, 14:1114. http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/1114  

Haapala HL, Hirvensalo MH, Laine K, Laakso L, Hakonen H, Lintunen T & Tammelin TH. Adolescents’ physical activity at recess and actions to promote a physically active school day in four Finnish schools. Health Education Research 2014, 29 (5): 840-852. https://doi.org/10.1093/her/cyu030

Lisää julkaisuja täältä