Ikonen Tiia, Yliopistonopettaja/University Teacher

Puhelinnumero:
050 409 0048
Oppiaine:
Kauppatieteet, johtaminen/ Economics, Management and Leadership

Oppiarvo / Degree

KTM (johtaminen)

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut / Guidance on study planning, contents, modes of study, recognition of prior learning