Julkaisut

Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä. (2017). Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa : kehittämisryhmän loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kokko, T. (2015). Teknologian hyödyntäminen oppimisessa. eErika : erityispedagoginen tutkimus- ja menetelmätieto, 2015 (2), 20-27.

Kokko, T. (2015). Erityispedagogiikan kesäkoulu 2015 Turussa. eErika : erityispedagoginen tutkimus- ja menetelmätieto, 2015 (2), 30-31.

Kokko, T. (2015). Ruusupuisto ja tutkimusyhteistyötä edistävä työympäristö. eErika : erityispedagoginen tutkimus- ja menetelmätieto, 2015 (3), 8.

Kokko, T., Pesonen, H., Kontu, E., & Pirttimaa, R. (2015). Why study online in upper secondary school? Qualitative analysis of online learning experiences. Human Technology, 11 (1), 57-70. doi:10.17011/ht/urn.201505061740

Ojala, T., Räty, L., Kokko, T., Pesonen, H., Polet, J., Kontu, E., & Pirttimaa, R. (2015). Erityinen tuki : Erityisen tuen toteutuminen sairaalaopetusyksiköiden, valtion koulukotien sekä kuntayhtymien ja yksityisten omistamien laitos- ja erityiskoulujen opetusryhmissä. VETURI-hankkeen kartoitus II. VETURI-hanke; Helsingin yliopisto;Jyväskylän yliopisto.

Pesonen, H., Itkonen, T., Jahnukainen, M., Kontu, E., Kokko, T., Ojala, T., & Pirttimaa, R. (2015). The implementation of new special education legislation in Finland. Educational policy, 29 (1), 162-178. doi:10.1177/0895904814556754

Pirttimaa, R., Kokko, T., Räty, L., Kontu, E., Pesonen, H., & Ojala, T. (2015). Intensive special educational needs and the development of inclusive practices in Finland. In F. Dovigo, C. Favella, F. Gasparini, A. Pietrocarlo, V. Rocco, & E. Zappell (Eds.), Special Education Needs and Inclusive Practices : An International Perspective. Bisogni educativi speciali e pratiche inclusive : Una prospettiva internazionale. Conference Proceedings = Atti del Convegno (pp. 149-153). University of Bergamo.

Pirttimaa, R., Räty, L., Kokko, T., & Kontu, E. (2015). Vaikeimmin kehitysvammaisten lasten opetus ennen ja nyt. In M. Jahnukainen, E. Kontu, H. Thuneberg, & M.-P. Vainikainen (Eds.), Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen (pp. 179-200). Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry.

Kokko, T. (2014). ITK 2014. eErika, 2014 (2), 22-23.

Kokko, T. (2014). Erityispedagogiikan kesäkoulu 2014. eErika, 2014 (3), 9.

Kokko, T., Pesonen, H., Polet, J., Kontu, E., Ojala, T., & Pirttimaa, R. (2014). Erityinen tuki perusopetuksen oppilaille, joilla tuen tarpeen taustalla on vakavia psyykkisiä ongelmia, kehitysvamma tai autismin kirjon diagnoosi. VETURI-hankkeen kartoitus 2013. VETURI-hanke; Helsingin yliopisto;Jyväskylän yliopisto.

Ojala, T., & Kokko, T. (2014). VETURI syksyllä 2014. eErika, 2014 (3), 38-41.