Julkaisut

Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa : kehittämisryhmän loppuraportti/ Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä: multiple authors including, Tiina Kokko*, Raija Pirttimaa*. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017. - 91 s. - Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja; 2017:34 - ISBN 978-952-263-494-8 < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-495-5>

Ruusupuisto ja tutkimusyhteistyötä edistävä työympäristö / Tiina Kokko*. - // eErika : erityispedagoginen tutkimus- ja menetelmätieto Vaativan erityisen tuen Veturi-hanke, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto 2015 (2015): 3 s. 8 <http://www.peda.net/img/portal/3121208/eerika32015.pdf?cs=1447955134>

Teknologian hyödyntäminen oppimisessa / Tiina Kokko*. - // eErika : erityispedagoginen tutkimus- ja menetelmätieto Vaativan erityisen tuen Veturi-hanke, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto 2015 (2015): 2 s. 20-27 <http://www.peda.net/img/portal/3121208/eerika22015.pdf?cs=1440526334>

Erityispedagogiikan kesäkoulu 2015 Turussa / Tiina Kokko*. - // eErika : erityispedagoginen tutkimus- ja menetelmätieto Vaativan erityisen tuen Veturi-hanke, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto 2015 (2015): 2 s. 30-31 <http://www.peda.net/img/portal/3121208/eerika22015.pdf?cs=1440526334>

Why study online in upper secondary school? Qualitative analysis of online learning experiences / Tiina Kokko*, Henri Pesonen, Elina Kontu, Raija Pirttimaa*. - // Human Technology Jyväskylän Yliopisto; Agora Center 11 (2015): 1 s. 57-70 <http://www.humantechnology.jyu.fi/articles/volume11/2015/Kokko_Pesonen_Kontu_Pirttimaa.pdf>

Erityinen tuki : Erityisen tuen toteutuminen sairaalaopetusyksiköiden, valtion koulukotien sekä kuntayhtymien ja yksityisten omistamien laitos- ja erityiskoulujen opetusryhmissä. VETURI-hankkeen kartoitus II/ T. Ojala, Lauri Räty*, Tiina Kokko*, H. Pesonen, J. Polet, E. Kontu, Raija Pirttimaa*. VETURI-hanke; Helsingin yliopisto;Jyväskylän yliopisto, 2015. - 49 s. - eErika;

The implementation of new special education legislation in Finland / Henri Pesonen, Tiina Itkonen, Markku Jahnukainen, Elina Kontu, Tiina Kokko*, Terhi Ojala, Raija Pirttimaa*. - // Educational policy - Thousand Oaks: Corwin Press, Inc. 29 (2015): 1 s. 162-178

Intensive special educational needs and the development of inclusive practices in Finland / Raija Pirttimaa*, Tiina Kokko*, Lauri Räty*, Elina Kontu, Henri Pesonen, Terhi Ojala. - // Special Education Needs and Inclusive Practices : An International Perspective. Bisogni educativi speciali e pratiche inclusive : Una prospettiva internazionale. Conference Proceedings = Atti del Convegno (toim) Fabio Dovigo, Clara Favella, Francesca Gasparini, Anna Pietrocarlo, Vincenza Rocco, Emanuela Zappell. University of Bergamo, 2015. - 202 s. - ISBN 978-88-940721-0-5

Vaikeimmin kehitysvammaisten lasten opetus ennen ja nyt/ Raija Pirttimaa*, Lauri Räty*, Tiina Kokko*, Elina Kontu. - // Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen(toim) Markku Jahnukainen, Elina Kontu, Helena Thuneberg, Mari-Pauliina Vainikainen. Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry, 2015. - 205 s. - Kasvatusalan tutkimuksia; 67 - ISBN 978-952-5401-69-1

ITK 2014 / Tiina Kokko*. - // eErika VETURI-hanke; Helsingin yliopisto; Jyväskylän yliopisto 2014 (2014): 2 s. 22-23 <http://www.peda.net/img/portal/3010525/eerika22014.pdf?cs=1407064074>

Erityispedagogiikan kesäkoulu 2014 / Tiina Kokko*. - // eErika EduCluster Finland 2014 (2014): 3 s. 9 <http://www.peda.net/img/portal/3010525/eerika32014_final.pdf?cs=1414949014>

Erityinen tuki perusopetuksen oppilaille, joilla tuen tarpeen taustalla on vakavia psyykkisiä ongelmia, kehitysvamma tai autismin kirjon diagnoosi. VETURI-hankkeen kartoitus 2013./ Tiina Kokko*, Henri Pesonen, Juho Polet*, Elina Kontu, Terhi Ojala, Raija Pirttimaa*. VETURI-hanke; Helsingin yliopisto;Jyväskylän yliopisto, 2014. - 87 s. - eErika: erityispedagoginen tutkimus- ja menetelmätieto; < http://www.peda.net/img/portal/3010918/veturiraportti04022014.pdf?cs=1394801201>

VETURI syksyllä 2014 / Terhi Ojala, Tiina Kokko*. - // eErika EduCluster Finland 2014 (2014): 3 s. 38-41 <http://www.peda.net/img/portal/3010525/eerika32014_final.pdf?cs=1414949014>