Koski Heljä, Yliopistonopettaja/University Teacher

Koski Heljä, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
040 576 7767
Oppiaine:
Viestintä ja media, viestinnän johtaminen / Communications and Media, Corporate Communication
Huone:
RUU C439

Oppiarvo 

FM (yhteisöviestintä)

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut