Julkaisut

Kasvatuksen äärirajoilla : vastuun ja omantunnon problematiikka eksistentiaalifenomenologisessa kasvatusfilosofiassa/ Jani Elias Kukkola*. - // Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen(toim) Sakari Saukkonen, Pentti Moilanen*. - Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, 2018. - 300 s. - Kasvatusalan tutkimuksia; 76 - ISBN 978-952-5401-79-0

What are Universities for? : From the Community of Selves to the Transformative Potential of Higher Education / Jani Elias Kukkola*. - // Schools in Transition : Linking Past, Present, and Future in Educational Practice (toim) Pauli Siljander, Kimmo Kontio, Eetu Pikkarainen. Sense Publishers, 2017. - 328 s. - ISBN 978-94-6300-826-6

Hei sinä siinä, osallistu! / Jani Elias Kukkola*. - // Ruusupuiston uutiset Jyväskylän yliopisto 2017 (2017): 5 <https://peda.net/id/645a4df0cdb>

Ole hiljaa, ja mieti! / Jani Elias Kukkola*. - // Ruusupuiston uutiset Jyväskylän yliopisto 2017 (2017): 3 <https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/3-2017/ohjmthsso>

Edusemiotics, Existential Semiotics, and Existential Pedagogy / Jani Elias Kukkola*, Eetu Pikkarainen. - // Edusemiotics : A Handbook (toim) Inna Semetsky. Springer Science+Business Media, 2017. - 314 s. - ISBN 978-981-10-1493-2

Edusemiotics of meaningful learning experience : Revisiting Kant’s pedagogical paradox and Greimas’ semiotic square / Jani Elias Kukkola*, Eetu Pikkarainen. - // Semiotica De Gruyter Mouton; International Association for Semiotic Studies 2016 (2016): 212 s. 199-217