Lämsä Tiina, Yliopistonopettaja/University Teacher

Lämsä Tiina, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
040 805 3129
Oppiaine:
Varhaiskasvatustiede / Early Childhood Education

Oppiarvo / Degree

KT / Doctor of Education, VO / early childhood education and care (ECEC) teacher

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Opetus (varhaiskasvatus, johtajuus, pedagoginen asiantuntijuus, tutkimus ja menetelmät) / Teaching (ECEC, leadership, pedagogical expertise, research and methods)
  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Kandidaatintutkielmien ohjaus / Supervision of bachelor’s theses

Muut tehtävät ja osaamisalueet / Other tasks and competence

  • Tutkimusalat: lapsuudentutkimus (lapsuuskuva), kulttuurintutkimus (media, mainonta, visuaalisuus), laadulliset tutkimusmenetelmät ja menetelmäkehitys (erit. visuaaliset menetelmät) / Research interests: childhood studies (childhood image), cultural research (media, advertising, visual culture), qualitative research methods and method development (especially visual methods)
  • Osaamisalueet: varhaiskasvatus, pedagogiikka ja opetussuunnitelma, organisaatiot ja kestävä oppiminen, yrittäjyys, yksityiset koulutuspalvelut, palvelumuotoilu ja johtajuus / Areas of expertise: ECEC, pedagogy and curriculum, organizations and sustainable learning, entrepreneurship, education services in private sector, service design and leadership
  • Lasten asiakaskokemus sekä taiteiden ja digitaalisten menetelmien mahdollisuudet syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisyssä (Suomen Kulttuurirahasto & Emil Aaltonen säätiö, postdoc-tutkimus, 2020-) / Beyond the Verbal: Combining Art and Science to Develop New Electronic Solutions to Prevent Bullying and Measure Children´s Customer Satisfaction in Early Childhood Education Services (Postdoctoral Study, 2020 -)
  • DALFA (2015-2019) https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/perhetutkimuskeskus/en/research/dalfa-project-2015-2019
  • Paletti (2006-2009) https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/perhetutkimuskeskus/tutkimus/paletti


Tieteellinen toiminta / Scientific activity

https://converis.jyu.fi/converis/portal/detail/Person/4484238?auxfun=&lang=en_GB

https://www.sirene.fi/tiinalamsa/

https://www.linkedin.com/in/tiinal/