Lehto Sari, Koulutuspäällikkö/Manager

Sähköposti:
sari.m.lehto@jyu.fi

Oppiarvot / Degrees

 

Oppiaineet / Subjects

 

Oppiaineisiin liittyvät hallintotehtävät / Subject-related administrative tasks

 • Opintotarjonnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen / Planning, evaluation and development of study offerings
 • Opinto-, talous- ja henkilöstöhallinto / Administration regarding studies, finances and human resources
 • Opetusjärjestelyt ja tuntiopetuksen koordinointi / Teaching arrangements and coordination of part-time teaching
 • Opiskelijoiden ohjaus / Student guidance
 • Tiedekunta- ja sidosryhmäyhteistyö / Guidance on cooperation with faculties and interest groups

Tieteellinen toiminta / Scientific activity

 

Voit ottaa yhteyttä myös opintopalveluihimme help.jyu.fi
You can also contact our Student Services help.jyu.fi

HelpJYU- sininen taustai.jpg

Tai puhelimitse 040 576 7760
Or by phone +35 40 576 7760

Opintopalvelustamme saat ohjausta ja neuvontaa avoimen yliopiston opiskelukäytänteisiin liittyen
Our Student Services offer guidance and counselling related to open university study practices

 • Ilmoittautuminen / Enrolment
 • Opintomaksut / Tuition fees
 • Opinto-oikeudet / Right to study
 • Opintojen suoritustavat ja aikataulut / Study modes and schedules
 • Tentit / Exams
 • Todistukset ja opintosuoritusotteet / Certificates and transcript of records