Luukkanen-Hirvikoski Teija, Yliopistonopettaja/University Teacher

Puhelinnumero:
050 465 9353
Oppiaine:
Taidehistoria ja taidekasvatus/Art History and Art Education
Huone:
D 204