Julkaisut

Karjalainen, Pekka & Metteri, Anna & Strömberg-Jakka, Minna (2019). Tiekartta 2030. Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys (STM:n raportteja ja muistioita 2019:41)

 Strömberg-Jakka, Minna (2018) Saisinko hieman yksityisyyttä, kiitos! Suuntaaja 2/2018: Asukkaan oikeudet. Aspan verkkojulkaisu https://www.aspa.fi/fi/suuntaaja/saisinko-hieman-yksityisyytt%C3%A4-kiitos

Strömberg-Jakka, Minna (2018) Naisten ympärileikkauksen kieltävä laki Suomeenkin? Turun Sanomat. Aliokirjoitus 8.3.2018.

 Strömberg-Jakka, Minna (2018) Aikuissosiaalityöntekijöiden määrää ei pidä vähentää. Turun Sanomat. Aikuissosiaalityön tilannetta koskeva kirjoitus yhdessä Katri Ylösen ja Riikka Kimpanpään kanssa 16.2.2018.

 Kiuru, Hanna & Strömberg-Jakka, Minna (toim.) (2017) Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä. EU: Unipress.

 Kiuru, Hanna & Strömberg-Jakka, Minna (2017) Aluksi. Teoksessa Hanna Kiuru & Minna Strömberg-Jakka (toim.) Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä. EU: Unipress, 9–19.

 Strömberg-Jakka, Minna (2017) "Wau, mä oonkin tärkeä!" Blogikirjoitus Sosiaalisessa tekijässä 7.7.2017 https://sosiaalinentekija.wordpress.com/2017/07/07/wau-ma-oonkin-tarkea/

 Strömberg-Jakka, Minna (2016) Sosiaalihuolto olemassaolostaan kamppailemassa uudistusten pyörteissä. Kirja-arvio teoksesta Riitta Haverinen, Marjo Kuronen & Tarja Pösö (toim.) (2014) Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Tampere: Vastapaino. Janus 24 (1) 2016, 89–91.

 Strömberg-Jakka, Minna (2016) Toimeentulotuen verkkoasiointi on haaste asiakaspalvelulle. Suuntaaja 2/2016: Teknologia arjen tukena. Aspan verkkojulkaisu https://www.aspa.fi/fi/suuntaaja/suuntaaja-22016-teknologia-arjen-tukena/toimeentulotuen-verkkoasiointi-haaste

 Strömberg-Jakka, Minna (2013) Social Assistance via the Internet: The Case of Finland in the European Context. Teoksessa John Lannon & Edward F. Halpin (toim.) Human Rights and Information Communication Technologies: Trends and Consequences of Use. Hershey PA: IGI Global,  177–195.

 Strömberg-Jakka, Minna & Karttunen, Teija (toim.) (2012) Sosiaalityön haasteet – tukea ammattilaisten arkeen. Jyväskylä: PS-kustannus.

 Karttunen, Teija & Strömberg-Jakka, Minna (2012) Aluksi. Teoksessa Minna Strömberg-Jakka & Teija Karttunen (toim.) Sosiaalityön haasteet – tukea ammattilaisten arkeen. Jyväskylä: PS-kustannus, 7–12.

 Strömberg-Jakka, Minna (2012) Miksi sossu ei tee mitään? Teoksessa Minna Strömberg-Jakka & Teija Karttunen (toim.) Sosiaalityön haasteet – tukea ammattilaisten arkeen. Jyväskylä: PS-kustannus, 140–172.

 Strömberg-Jakka, Minna & Karttunen, Teija (2012) Lopuksi. Teoksessa Minna Strömberg-Jakka & Teija Karttunen (toim.) Sosiaalityön haasteet – tukea ammattilaisten arkeen. Jyväskylä: PS-kustannus, 320–327.

 Strömberg-Jakka, Minna (2011) Siirretään viikonloppua! Sosiaalityön tutkimuksen seuran kuukauden kolumni, tammikuu 2011. http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Arkisto_2006-2014

 Strömberg-Jakka, Minna (2010) Sähköinen asiointi ei vielä lunasta odotuksia. Sosiaali-ja terveysviesti 3/2010, 26–27.

 Strömberg-Jakka, Minna (2010) Sosiaalitoimen sähköinen asiointi ontuu Varsinais-Suomessa. Turun Sanomat. Aliokirjoitus 7.4.2010.

 Strömberg-Jakka, Minna (2010) Sosiaalityötä ja tasa-arvoa sosiaalitoimen verkkoneuvontaan?  Teoksessa Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen & Sirpa Kuusisto-Niemi (toim.) Sosiaalityö, tieto ja teknologia. Jyväskylä: PS-kustannus, 131–155.

 Strömberg-Jakka, Minna (2009) PARAS ei yleisteoksesta erotu. Kirja-arvio teoksesta Aulikki Kananoja, Vuokko Niiranen & Harri Jokiranta (2008) Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Osallisuutta ja yhteistä vastuuta. Jyväskylä: PS-kustannus. Janus 17 (1) 2009, 65–67.

 Strömberg-Jakka, Minna (2009) Rakenteet muuttuvat - pysymmekö perässä? Sosiaalityön tutkimuksen seuran kuukauden kolumni, syyskuu 2009. http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Arkisto_2006-2014

 Dogan, Minna (2006) Sosiaaliasiamiehet asiakkaiden aseman ja oikeuksien edistäjinä. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

 Dogan, Minna (2006) Onko sosiaaliasiamiehillä virkaa? : tutkimus sosiaaliasiamiesten edellytyksistä edistää sosiaalihuollon asiakkaiden asemaa ja oikeuksia. Turun yliopisto: Pro gradu-tutkielma.

 Dogan, Minna (2001) Vaihtoehtoisin poluin koulutukseen ja työelämään. Turun HUKI-projekti & Raision 360° 24h-projekti 1998–2000. Loppuraportti, syyskuu 2000. Helsinki: Työministeriö.

 Dogan, Minna (2000) Turun HUKI-projekti & Raision 360° 24h-projekti: 1998–2000. Arviointitutkimus. Vaihtoehtoisin poluin koulutukseen ja työelämään. Turku: Turun kaupunki.