05.02.2019

Suvanto Kaisa, yliopistonopettaja

kirjoittaminen
Puhelinnumero:
040 805 3866
Oppiaine:
kirjoittaminen

FM (kirjoittaminen)

Kirjoittamisen oppiaineeseen liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat