Suvanto Kaisla, Yliopistonopettaja/University Teacher

Suvanto Kaisla, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
050 463 8342
Oppiaine:
Kirjoittaminen / Studies in Writing
Huone:
RUU B422

Oppiarvo

FM (kirjoittaminen)

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat

Osaamisalueet:

  • Terapeuttinen kirjoittaminen
  • Proosa
  • Elokuvakäsikirjoittaminen
  • Lastenkirjallisuus

Kirjoittajan matkassa -blogi