05.03.2019

Tarvainen Pauliina, Opintosihteeri/Study Secretary

Puhelinnumero:
040 805 4433

Yleistä ohjausta ja neuvontaa opiskelukäytänteistä saat myös opiskelijapalveluidemme yhteisestä numerosta  040 576 7760.

Oppiaineet

 • bio- ja ympäristötieteet
 • gerontologia
 • kemia
 • liikunta ja terveys
 • luonnonvarat ja ympäristö
 • matematiikka
 • psykologia
 • terveystieteet
 • terveystieteiden yhteiset opinnot
 • terveystieto
 • tilastotiede

Opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta opiskelukäytänteisiin liittyen

 • ilmoittautuminen
 • opintomaksut
 • opinto-oikeudet
 • opintojen suoritustavat ja aikataulut
 • tentit
 • todistukset ja opintosuoritusotteet