Turunen Arja, Yliopistonopettaja / University Teacher

Turunen Arja, Yliopistonopettaja / University Teacher
Puhelinnumero:
040 805 4544
Oppiaine:
Museologia / Museology
Huone:
RUU C440

Oppiarvo / Degree

FT, kansatieteen dosentti / PhD, Title of Docent in Ethnology

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut / Guidance on study planning, contents, modes of study, recognition of prior learning

Tieteellinen toiminta / Scientific activity

Julkaisut / Publications