Virinkoski Riitta, Yliopistonopettaja/University Teacher

Virinkoski Riitta, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
040 576 7787
Oppiaine:
Erityispedagogiikka, Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen/ Special Education, Learning and instruction of literacy skills across educational settings
Huone:
RUU C440

Oppiarvo / Degree

KM (erityispedagogiikka), erityisopettaja / Master of Arts in Education (Special Education) , Special education teacher  

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut / Guidance on study planning, contents, modes of study, recognition of prior learning 

Muut tehtävät ja osaamisalueet / Other tasks and competence

  • Erityispedagogiikan jatko-opiskelija / Doctoral student in special education
  • Kandidaatintutkielmien ohjaus / Supervision of bachelor’s theses
  • Alkuportaat -hanke / The First Steps study

Tieteellinen toiminta / Scientific activity

Julkaisut / Publications