Virinkoski Riitta, Yliopistonopettaja/University Teacher

Virinkoski Riitta, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
040 576 7787
Oppiaine:
Erityispedagogiikka, Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen/ Special Education, Learning and instruction of literacy skills across educational settings

Oppiarvo / Degree

KT (erityispedagogiikka), erityisopettaja /PhD (special education), special education teacher

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut / Guidance on study planning, contents, modes of study, recognition of prior learning 

Muut tehtävät ja osaamisalueet / Other tasks and competence

  • Kandidaatintutkielmien ohjaus / Supervision of bachelor’s theses
  • Alkuportaat -hanke / The First Steps study

Tieteellinen toiminta / Scientific activity

Julkaisut / Publications