Opettajasi avoimessa, Annamaija Oksanen: Opintojen moninaisuus, monipuolisuus ja monialaisuus

Opettajasi avoimessa -blogisarjassa ääneen pääsevät avoimen yliopiston opettajat. Psykologian yliopistonopettaja Annamaija Oksanen kirjoittaa avoimen yliopiston ja psykologian oppiaineen joustavista suoritustavoista ja opintojen sovittamisesta omaan elämään.

Opintojen moninaisuus, monipuolisuus ja monialaisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia nykypäivän opiskelussa. Nämä seikat tarjoavat mahdollisuuden laajentaa omaa tietämystään ja kehittää monipuolisia taitoja, joita tarvitaan nopeasti muuttavassa työelämässä.

Avoimessa yliopistossa tarjoamme monia erilaisia suoritustapoja. Erilaiset suoritustavat tarjoavat mahdollisuuden joustavuuteen, joka mahdollistaa opiskelun sovittamisen osaksi omaa elämään.

Psykologian oppiaineessa olemme panostaneet ennen kaikkea laadukkaisiin etäopiskelumahdollisuuksiin. Psykologiaa voit siis opiskella joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta! Etäopiskelu tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden sovittaa opiskelu omiin aikatauluihinsa. 

Kuka olen
Mitä teen avoimessa
Työssäni on mahtavaa
Vapaa-ajallani
Pohdin
Terveiset opiskelijoille

Psykologian opintoja voi hyödyntää monialaisesti, koska ne tarjoavat ymmärrystä ihmismielestä ja käyttäytymisestämme. Lisäksi psykologian opinnot voivat tarjota näkemyksiä omaan stressinhallintaan tai esimerkiksi työelämän tasapainon saavuttamiseen. Opinnoista hyötyvät etenkin kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Psykologian ilmiöiden tuntemisesta on kuitenkin hyötyä monella alalla, esimerkiksi opetus- ja esimiestyössä.

Opintojen ja muun elämän tasapainottelua

Opiskelun ja muun elämän yhteensovittaminen voi tuntua haastavalta. On tärkeää löytää tasapaino opintojen ja muiden elämänalueiden, kuten työn, perheen, harrastusten ja sosiaalisen elämän välillä. Yksi tärkeimmistä tekijöistä opintojen ja muun elämän yhteensovittamisessa on ajankäyttö. Opiskelua ajatellen oma aikataulu kannattaa suunnitella huolellisesti ja priorisoida tärkeimmät asiat. On hyvä varata aikaa opiskelulle, mutta myös muille elämänalueille, jotta kaikki tarpeellinen tulee hoidettua. 

Yhteenvetona, opiskelujen ja muun elämän yhteensovittaminen vaatii ajankäytön suunnittelua ja priorisointia. Ajankäytön hallinta auttaa opiskelijaa jaksamaan paremmin ja suorittamaan opinnot menestyksekkäästi.

Annamaija Oksanen
Yliopistonopettaja, PsT

Jyväskylän avoimessa yliopistossa voit opiskella psykologiaa omaksi iloksi, tutkintotavoitteisesti avoimen väylällä, suorittaa psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot tai hankkia psykologian opettajan kelpoisuuden (aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot).