Asiantuntevaa ja monipuolista ohjausta opintojesi tueksi

Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni opiskelija edistyisi opinnoissaan ja pääsisi tämän myötä hyödyntämään oppejaan omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Kuluvan lukuvuoden aikana avoimessa yliopistossa on keskitytty pedagogiikan ja ohjauksen kehittämiseen koko henkilöstön voimin.

Me avoimen yliopiston opettajat opetamme, mutta opetuksen rinnalla myös kehitämme tavoitteellisesti opetustamme ja ohjaustamme. Ohjauksen kehittämisessä on hyödynnetty niin opiskelijapalautetta kuin opetus- ja ohjaushenkilöstön vuosien kokemusta. Opetuksemme on saanut opiskelijoilta kiitosta erityisesti ohjaavasta palautteesta. Tästä haluamme pitää jatkossakin kiinni, minkä lisäksi vahvistamme ohjausta myös opintojen eri vaiheissa.

Tukea opintojen aloitukseen löytyy nyt esimerkiksi opinto-oppaastamme, jossa voit tutustua eri oppiaineisiin, opintojaksojen erilaisiin suoritustapoihin, aloitusohjeisiin sekä suositeltuun etenemisjärjestykseen, jos se on oppiaineen kannalta olennaista. Myös opintopalvelutiimimme auttaa mielellään opintojen alkuvaiheissa.

Monissa oppiaineissa pääset tekemään myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops), jonka tekemiseen ja suoritustapojen valintaan saat tarvittaessa ohjausta oppiaineen opettajilta. Keskeistä on, että kussakin suoritustavassa saat tukea opiskeluusi jakson opettajalta ja mahdollisesti myös kanssaopiskelijoilta. Haluamme, että jokainen opiskelija kokee kuuluvansa avoimen yliopiston yhteisöön. Tunne siitä, että et ole yksin opintojen kanssa, on tärkeä kannustaja ja motivaattori.

Opintojakso opiskellaan tietyn suoritusajan kuluessa

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojakso kerrallaan, ja opintojen suorittamiseen on arvioitu opettajien kokemusten perusteella sopivaksi mitoitettu aika. Selkeiden deadlinejen on todettu jämäköittävän opintojen suorittamista, minkä lisäksi jakso kerrallaan ilmoittautuminen mahdollistaa tiettyyn oppiaineeseen tutustumisen: onko tämä sitä mitä minä haluan opiskella?

Opintoja tehdään jatkossa samanaikaisesti aloittavissa ryhmissä, jolloin opettajan on helpompi ohjata samassa tahdissa eteneviä opiskelijoita. Lisäksi tehtävien pilkkominen pienemmiksi osatehtäviksi voi edistää oppimista. Toisaalta opiskelun tukena voidaan käyttää myös samassa tilanteessa olevan opiskelijaryhmän ”tsemppausta”: vertaistuella on suuri merkitys opintojen etenemisessä. Elokuun alussa kaikki opintomme siirtyvät uusissa toteutuksissa Moodle-oppimisympäristöön, mikä myös osaltaan mahdollistaa ohjaustyön vahvistamisen.Jarmo-Lintunen-JYU-avoin.jpg

Viestimme on, että ”älä jää yksin”, vaan hyödynnä asiantuntevaa ja monipuolista ohjaustamme sekä kanssaopiskelijoilta saamaasi vertaispalautetta ja kannustusta. Avoimen yliopiston kehitystyö jatkuu aktiivisena myös lukuvuonna 2020-2021, jolloin keräämme palautetta sekä kokemuksia ja teemme tarvittavia muutoksia, jotta opiskeluprosessisi olisi mahdollisimman antoisa ja joustava.

Jarmo Lintunen
Yliopistonopettaja