Avoin korkeakoulutus on rohkeasti avoin – yhdessä

Vaasan yliopistossa pidettyjen avoimen korkeakouluopetuksen neuvottelupäivien teema oli Rohkeasti avoin. Rohkeudelle on tällä hetkellä suuri tarve.

Jatkuvan oppimisen merkitys yhteiskunnassa on tunnistettu ja tunnustettu. Ratkaisuja sen kehittämiseksi on jo olemassa ja avoimen korkeakoulutuksen toimijat rakentavat niitä koko ajan lisää. Erityinen tarve on yhä vahvemman kysyntälähtöisen avoimen korkeakoulutuksen kehittämiselle.  

Rohkeiden ratkaisujen kehittämisen lisäksi rohkeutta tarvitaan tavoissa, joilla tuomme ne näkyviin ja kaikkien ulottuville. Tarvitsemme myös rohkeutta arvioida ja muuttaa omaa toimintaamme. 

Vaatimuksia avoimen korkeakoulutuksen kehittämiselle  

Neuvottelupäivien puhujista professori Riitta Viitala Vaasan yliopiston johtamisen yksiköstä esitti vaatimuksia avoimen korkeakoulutuksen palveluille. Näihin vaatimuksiin vastaamalla avoin korkeakoulutus voi vahvistaa rooliaan muuttuvassa maailmassa. 

Vaatimusten kärkeen asettuvat ajantasaiset opintosisällöt työelämän tarpeisiin ja uudenlaiset väylät korkeakoulututkintoihin. Hän korosti joustavien opintojen suoritusmahdollisuuksien rakentamista yhteistyössä. Liittoutumina korkeakoulut voivat luoda esimerkiksi korkeatasoisia virtuaalisia oppimisympäristöjä, jotka palvelevat niin opiskelijaa kuin oppilaitosta. Opinnot vastaavat nykyään yksilöllisiin tarpeisiin, joten niiden räätälöinti ja opiskelijalle mielekkäät suoritustavat ovat tärkeitä. 

Avoimen korkeakoulutuksen kehittämiseen tarvitsemme organisaatioiden kykyä uudistaa ja uudistua sekä kykyä varmistaa opiskelijan kannalta sujuva toteutus, jossa teoreettiset ja työelämäläheiset opinnot yhdistyvät. Edellytykset rohkeille teoille avoimen korkeakoulutuksen kehittämisessä ovat lähitulevaisuudessa hyvät: korkeakoulutuksen rahoitusmallissa 2021 jatkuvan oppimisen osuus saa mitä todennäköisimmin lisäresursseja.  

Me avointen korkeakoulujen edustajat olemme kiitollisia opetus- ja kulttuuriministeriölle siitä, että meitä ja yhteiskunnan oppimisen tarpeita on kuunneltu. Resurssit mahdollistavat muun muassa yhä runsaamman, monipuolisemman ja syvemmän tarpeeseen vastaavan tarjonnan sekä korkeakoulujen vahvistuvan yhteistyön. 

Tiekartta kuvaamaan avoimen korkeakoulutuksen suuntaa

 avoimen korkeakoulutuksen neuvottelupäivät02.jpgArcada-ammattikorkeakoulun Stig Blomqvist esitti neuvottelupäivillä olennaisen kysymyksen: Mitä jatkuvalla oppimisella meidän toiminnassamme tarkoitetaan ja ymmärretään? Jotta tarjolla olevat resurssit tulevat viisaasti käytetyiksi, meillä on oltava avoimen korkeakoulutuksen kehittämisestä yhteinen näkemys ja suunta. 

Saimme Vaasassa aikaan yhteisen päätöksen tuon suunnan määrittämiseksi: avoin korkeakoulutus saa yhteisen tiekartan keväällä alkavassa työpaja- ja työvaliokuntatyöskentelyssä. Muuttuvassa tilanteessa hahmotamme toimintakenttää ja avoimen korkeakouluopetuksen strategista paikkaa, roolia ja tavoitteita jatkuvan oppimisen kokonaisuudessa. Tarvetta on strategian lisäksi vuosittaisten tavoitteiden määrittelylle. 

Jatkuvan oppimisen vahvistuvaa roolia on osattu ennakoida avoimen korkeakoulutuksen kentällä. Esimerkiksi jo päättynyt AVOT-hanke kehitti uusia työelämälähtöisiä osaamiskokonaisuuksia korkeakoulujen välisessä hyvässä yhteistyössä. Tätä työtä jatkaa työryhmä, joka edistää ja seuraa osaamiskokonaisuuksien rakentamista yli sektori- ja korkeakoulurajojen. Lisäksi äskettäin jätettiin ESR-hankehakemus, jossa seitsemän avointa korkeakoulua yhteistyössä kehittää sosiaali- ja terveysalan henkilöstön ICT-osaamista (SAVOT-hanke).

Paraikaa 11 yliopistoa työskentelee yhdessä opiskelijavalintojen uudistamisen parissa Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa. Se kehittää ja pilotoi uusia väyliä tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Yksi hankkeen suunnittelemista reiteistä tähtää elinikäisen oppimisen edistämiseen. 

avoimen korkeakoulutuksen neuvottelupäivät01.jpg

Mahdollisuuksia avoimen koulutuksen rohkeuteen 

Avointen korkeakoulujen yhteistyö on jo nyt vahvaa ja se vahvistuu tulevaisuudessa entisestään. Kokoonnumme ja vaihdamme ajatuksia eri foorumeissa, kohtaamisissa ja työryhmissä sekä konkreettisessa opetuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Uutena toimintamuotona aloitamme esimerkiksi koulutusalakohtaiset tapaamiset avoimen korkeakoulutuksen seuraavilla neuvottelupäivillä Oulussa. Viemme myös viestiä päättäjille yhdessä. 

Kuten Vaasan yliopiston vararehtori Annukka Jokipii avaussanoissaan totesi: ”Nyt avoimen koulutuksen tulee ottaa rohkeasti roolia. Nyt sillä on tilaa ja mahdollisuuksia.” 

Jukka Lerkkanen Jukka Lerkkanen.jpg

Johtaja, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 

Puheenjohtaja, Avoimen yliopiston foorumi