Avoin yliopisto tuo osaamista myös pienemmille paikkakunnille: paikallista opintotarjontaa Jämsässä, Keuruulla ja Äänekoskella

Opiskelu avoimessa yliopistossa on mahdollista muuallakin kuin yliopistokaupungeissa. Keski-Suomessa opintomahdollisuuksia on tarjolla paikallisesti ohjattuna Jämsässä, Keuruulla ja Äänekoskella – runsasta etäopintojen valikoimaa unohtamatta. Mitä sinä haluaisit opiskella?

Keski-Suomessa avoimia yliopisto-opintoja on tarjolla paikallisesti ohjattuina Jämsässä, Keuruulla ja Äänekoskella, joihin avoimen korkeakouluopetuksen tarjonta on koostettu yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Näillä paikkakunnilla on tiettyjä luentoja, opintoja ohjaavaa ryhmätoimintaa ja riittävän ryhmäkoon täyttyessä myös lähiopetusta. Jo lähtökohtaisesti opinnot ovat pääosin verkon välityksellä suoritettavissa. 

Paikallisilla toimintamuodoilla varmistamme, että opiskelija saa tarvitsemansa ohjauksen ja että kynnys osallistua opintoihin on mahdollisimman matala. Lähialueelta tutuiksi tulevat opiskelijakollegat ovat myös tärkeä vertaistuki ja innostaja opintojen aikana. Laadukas ja osaava tuki on tarjolla kaikille avoimen yliopiston opiskelijoille vähintään etäyhteyksin. 

Avoin korkeakoulutus vastaa paikkakuntien tarpeeseen 

Osaaminen on tärkeä suomalaisten yritysten ja työelämän menestystekijä. Osaamisen kehittäminen tuo hyvinvointia ja menestystä myös suomalaisille paikkakunnille. Me avoimessa yliopistossa teemme töitä sen eteen, että tarjonnassamme olevat yliopisto-opinnot ovat saavutettavia, joustavia ja avoimia kaikille.  

Tarvelähtöisyys on avainsana Keski-Suomen alueella paikallisesti tarjottavassa avoimessa korkeakoulutuksessa. Tämä tarkoittaa, että opintotarjonnan suunnittelu pohjautuu todelliseen kysyntään ja kunnissa ilmenevään tarpeeseen.  

Tietoa tarpeesta saimme kysymällä. Kyselyihin Äänekoskella, Jämsässä ja Keuruulla vastasi kaikkiaan yli kaksisataa henkilöä. Kiitokset kaikille kyselyihin vastanneille! Lisäksi olemme saaneet tärkeää tietoa paikallisilta elinkeinoyhtiöiltä sekä kaupungin ja paikallisten oppilaitosten edustajilta.  

Paikallisesti kerätty tieto osoitti paikkakuntakohtaisia eroja opintotarpeissa. Jokaisella paikkakunnalla on omat erityispiirteensä, tärkeät toimialansa ja kehittämisen suuntansa. Parhaimmillaan osaamisen kehittäminen tukee niitä ja alueen asukkaiden henkilökohtaisia oppimisen tarpeita.

Mitä sinä haluaisit opiskella omalla paikkakunnallasi?  

Vuoden 2019 alussa Jämsän tarjonnassa ovat kasvatustieteen perusopinnot. Keuruulla taas tarjotaan opintojaksoja yrittäjyyden, liikunnan ja terveystiedon sekä kasvatustieteen opinnoista. Äänekoskella avoimista korkeakouluopinnoista on kokemusta jo noin vuoden ajalta. Siellä on opiskeltu muun muassa psykologiaa ja kauppatieteitä. Opintotarjonta vaihtelee lukukausittain ja sitä tarkennetaan kysynnän mukaisesti.  

Sen lisäksi, että avoimet yliopisto-opinnot tarjoavat tietoa ja ymmärrystä, ne opettavat myös opiskelussa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja. Opiskelu on hauskaa ja innostavaa, mutta se vaatii myös vastuun ottamista omasta oppimisesta. Avoimen yliopiston opiskelijana tukea ja kursseja on tarjolla myös akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen. 

Aikuisopiskelijoiden lisäksi ne soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi lukiolaisille ja heille, jotka haaveilevat ammatista tietyllä alalla. Monelle avoimet yliopisto-opinnot ovat polku tutkintotavoitteiseen opiskeluun. Toisille opiskelu on hyödyllinen harrastus ja mahdollisuus kurkistaa eri tieteenalojen sisältöihin. 

Mitä sinä haluaisit opiskella? Tartu tilaisuuteen. Tutustu opintomahdollisuuksiin Jämsässä, Keuruulla ja Äänekoskella. 

Merja Karjalainen Merja Karjalainen avoin yliopistojpg.jpg

Kehittämispäällikkö

Tietoa avoimesta korkeakouluopetuksen tarjonnasta Jämsässä, Keuruulla ja Äänekoskella löydät kaupunkien sivuilta: 

Jämsän avoimet korkeakouluopinnot

Keuruun avoimet korkeakouluopinnot 

Äänekosken avoimet korkeakouluopinnot