Miksi laskentatoimea opiskellaan? Opiskelijoiden ajatuksia osaamisen merkityksestä

Mitä nykypäivän laskentatoimi on? Mitä opinnoista jää käteen? Avoimen yliopiston laskentatoimen yliopistonopettaja ja väitöskirjatutkija Matleena Pietiläinen kysäisi asiaa laskentatoimen opiskelijoilta ja kertoo, mikä tekee alan opiskelusta niin suosittua. Opinnot tarjoavat muun muassa työelämän osaamista, työkaluja talouden hallintaan ja yleissivistystä.

Opetuksen kehittämisen näkökulmasta mielestäni on hyvin tärkeää olla yhteydessä edustamansa oppiaineen opiskelijoihin, sillä heiltä saa tuoretta perspektiiviä asioiden käsittelyyn. Näin etäyhteyksien aikana laitoin verkot vesille opiskelijaverkostoihini ja kysyin, mitkä ovat saaneet heidän valitsemaan laskentatoimen opintojensa keskiöön.

Samalla halusin selvittää, puoltaako opiskelijoiden kommentit laskentatoimen opiskeluun liittyen omia havaintojani oppiaineen kehityksestä. Ajattelin jakaa teille lukijoillekin nyt parhaat palat.

Osa opintojen kokonaisuutta, oppia myös omaan talouteen

Opiskelijoiden kommenteissa näyttäytyi perusajatus siitä, että nimenomaan laskentatoimen opintojen myötä on mahdollisuus kehittää osaamista yritystoiminnan perusedellytyksistä ja sen katsottiin antavan vahvaa substanssiosaamista. Oppiaineen nähtiin myös tukevan muita yritystoiminnan kannalta oleellisten tekijöiden, kuten rahoituksen, taloustieteiden sekä kauppaoikeuden opiskelua.

Lisäksi vastauksissa nousi esiin opiskelun myötä saatu osaaminen henkilökohtaiseen talouden hallintaan liittyen. Budjetoinnin ja kulujen hallinta koettiin jopa osaksi yleissivistystä, jota laskentatoimea opiskelemalla on mahdollista nostattaa.

Laskentatoimi on osaamista, jota työelämässä tarvitaan

Alan ymmärrys mahdollistaa paljon työelämässä. Jos haaveena on esimerkiksi yritystoiminta, vähintään perusasiat laskentatoimesta on oltava hallinnassa.

Laskentatoimen opiskelun katsottiin olevan niin sanottu yleishyödyllinen vaihtoehto, jos ei ole aivan varma, mihin kauppatieteiden opintoja suunnata tai kuinka liittää henkilökohtaiset mielenkiinnonkohteet osaksi opintoja ja tulevaa työuraa:
”Jos ei aivan tiedä mitä haluaa opiskella, kannattaa opiskella laskentatoimea, sillä sen yleishyödylliset opit voivat ohjata kohti omia kiinnostuksen kohteita.”

Laskentatoimen opiskelun katsottiin vahvistavan yrittäjyyden osaamista taloudellisen informaation opetuksen kautta:
”Laskentatoimen opit ovat auttaneet minua yrittäjänä. Kun osaa itse tehdä, ei tarvitse maksaa muille välikäsille asioista, jotka ovat pakollisia.”

Myös työmahdollisuudet ja uranäkymät nähtiin laskentatoimen opiskelijoiden keskuudessa hyvinä:
”Mistä löydät laskentatoimen ekonomin? - NO, TÖISTÄ!”

Mitä ympärilläsi tapahtuu? Mistä uutisissa puhutaan?

Lisäksi vastauksista oli nähtävillä aiemminkin blogissa mainittu ymmärrys muuttuvan maailman ja yhteiskunnan kehittymisestä. Tämä linkittyi vastauksista myös opintojen kasvattamaan ymmärrykseen talousuutisten sisällöstä:

”Laskentatoimi auttaa ymmärtämään maailmaa ympärilläsi. Ymmärrät esimerkiksi mitä talousuutiset tarkoittavat.”

Kaiken kaikkiaan vastauksista heijastuu ja kiteytyy hyvin useita oleellisia asioita, jota laskentatoimen opiskelun myötä on mahdollista saavuttaa alkaen henkilökohtaisen osaamisen kehittämisestä ympäröivän yhteiskunnan ymmärtämiseen liittyen.

Tulevaisuudessa pyrimme avoimessa yliopistossa kasvattamaan kurssitarjontaamme laskentatoimen perusteiden kurssien lisäksi myös yhteiskunnallisen laskentatoimen teemoihin liittyen. Pysy siis kuulolla alati kasvavan opintotarjontamme suhteen!

Matleena PietiläinenMatleena Pietiläinen

Yliopistonopettaja, laskentatoimi, JYU avoin yliopisto