Opiskelu avoimessa yliopistossa: Mikä edistää opintoja? Mikä niitä hidastaa?

Opiskelu on samanaikaisesti innostavaa ja haastavaa. Avoimen yliopiston opiskelijapalaute vahvistaa tämän. Se antaa meille aineksia pohtia keinoja opiskelukokemuksen kehittämiseksi, mutta myös opiskelijoille vinkkejä sujuvaan opiskeluun. Pedagoginen johtaja Anna Kaikkonen pohtii opiskelijapalautteesta nousevia kysymyksiä blogissa.

Eräs avoimen yliopiston opiskelijapalautteen mielenkiintoisimmista kohdista on opintokokonaisuuden suorittaneiden opiskelijoiden arviot siitä, mikä opintoja on edistänyt ja mikä hidastanut. Tämä kysymys auttaa meitä kehittämään arjen toimintaamme ja tukemaan opiskelijoita yhä paremmin.  

Opiskelijapalautteen vastausten viesti on yksiselitteinen: oppimista vie eteenpäin ennen kaikkea yksilön oma innostus ja motivaatio opiskeltavaa ainetta kohtaan.  

Sisäsyntyinen kiinnostus opittavaa asiaa kohtaan on olennaista myös oppimistulosten näkökulmasta. Se auttaa sitoutumaan opiskeluun. Kiinnostuksella on tapana kasvaa, kun aihealue ja sen merkitys omia intressejä ajatellen tulee tutuksi. Siksi opiskelun ensimetrit voivat olla hyvinkin ratkaisevia opintoihin tarttumisessa ja jopa niiden loppuunsaattamisessa.  

Kuinka opiskeluinnostus kasvaa? 

Kun heti ilmoittautumisen jälkeen tartut heti siihen kiinnostavimpaan teemaan, valitset sinulle sopivimman suoritustavan ja teet kalenteriisi aikataulun opiskelulle, olet hyvin matkalla avoimella opintopolullasi. Jos jokin asia mietityttää, kysy heti. Opettajat ja muu avoimen yliopiston henkilöstö ovat sinua varten. 

Moni opiskelija ilmaisi palautteessa, että avoimen yliopiston opinnot ovat innostaneet jatkuvaan oppimiseen. Innostusta lisäävät esimerkiksi opintojen toteutus ja suoritustapojen vaihtoehdot, opintojen vuorovaikutuksellisuus ja opiskelijan saama palaute. Näitä haluamme avoimessa yliopistossa kehittää edelleen. 

Se, että opiskelija saa laadukasta ohjausta jo opintojen suunnitteluvaiheessa, auttaa häntä valitsemaan juuri hänelle sopivimmat opinnot. Runsas opintotarjonta mahdollistaa sen oman jutun löytämisen.

Joustavat opinnot ja laadukas palaute edistävät oppimista 

Opiskelua edistäviä asioita tuli esiin opiskelijapalautteesta runsaasti: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa joustavia ja monipuolisia opiskelutapoja, asiantuntevaa ja laadukasta opetusta sekä henkilökohtaista palautetta oppimisesta.

Samat asiat tekevät avoimen yliopiston opinnoista myös houkuttelevia ja mahdollisia erilaisissa elämäntilanteissa oleville opiskelijoille. Esimerkiksi työssäkäyvät arvostavat verkon välityksellä tarjottavia opintoja ja joustavia suoritustapoja. 

Pedagogiikkamme nojaa juuri joustavuuteen, tutkimusperustaisuuteen ja oppijalähtöisyyteen. Viimeisenä mainittua palvelee myös vertaistuki ja -oppiminen, joka sekin palautteen mukaan koetaan usein oppimista helpottavaksi asiaksi.

Olemme tehneet pitkäjänteisesti työtä pedagogisen laadun eteen, ja edellä sanotun perusteella näyttääkin siltä, että teemme ihan oikeita asioita – sellaisia, joilla opiskelija pääsee oppimisen virtaan. Tästä kertoo myös opiskelijapalautteessa saamamme kokonaisarvosana, joka on viisiportaisella asteikolla arvosana 4 eli kiitettävä. 

Haasteena opiskelu osana kiireistä arkea 

Opiskelu ei aina ole helppoa.  Se vaatii aikaa ja vaivaa. Valtaosa palautteeseen vastanneista kokee, että suurin yksittäinen oppimista hidastava tekijä on jokin oman elämän tärkeistä asioista: perhe, työ, harrastukset tai oma terveys.  

Avoimessa yliopistossa opintoja tehdään pääasiassa sivutoimisesti, ehkä oman työn ohessa. On selvää ja ymmärrettävää, että kilpailussa kelloa vastaan oppiminen jää joskus tappiolle. Tämä on asia, jonka voi ottaa huomioon opintoja ja niiden tavoitteita suunnitellessa. Esimerkiksi opiskelun aikatauluttaminen ja sille ajan varaaminen kalenteriin on yksi toimiva keino. Myös opiskelutaitoja kehittämällä saa tehokkuutta oppimiseen. 

Emme valitettavasti pysty taikomaan vuorokauteen lisää tunteja, mutta erilaisten elämätilanteissa olevien opiskelijoiden kysymykset ovat meille avoimessa yliopistossa tuttuja. Arjen haasteet ja kiireetkin kannattaa ottaa puheeksi opintoja suunnitellessa tai ohjaustilanteessa jo opintojen varhaisessa vaiheessa. 

Anna Kaikkonen Anna Kaikkonen, JYU avoin yliopisto

Pedagoginen johtaja 

 

Kuva: Samuel Scrimshaw
Annan kuva: Petteri Kivimäki