Opiskelu työttömyyden aikana: Uusi urapolku tai täsmäosaamista työelämän tarpeisiin

Työttömyyden aikana opiskelu on merkittävää niin ihmisille itselleen kuin yhteiskunnallekin. Opiskelu on monesti mahdollista myös työttömyysetuudella. TE-palveluiden asiantuntija Eero Janhonen kertoo työttömyyden aikana opiskelusta blogikirjoituksessaan.

Opiskelu ja työelämä ovat muuttaneet muotoaan viime vuosikymmeninä. Useat työssäolevista opiskelevat ja elinikäisen oppimisen tavoitteita on painotettu hallitusohjelmissa. Myös työttömyyden aikana on hyvä selvittää mahdollisuudet lisäosaamisen hankkimiseksi.

Keski-Suomen työnhakijoista opiskeli 2 097 omaehtoisissa ja lyhytkestoisissa opinnoissa työttömyysetuudella (Tammikuu 2020). Työttömiä työnhakijoita Keski-Suomessa on 13 953. Lisäksi heidän joukossaan on paljon sivutoimisesti opintoja suorittavia henkilöitä, joiden opiskelu ei näy näissä mainituissa luvuissa.

Työttömyysetuudella tuettu opiskelu on todella merkittävää niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin kannalta. Useat työttömät työnhakijat hakeutuvat avoimen korkeakoulujen opintoihin tavoitellakseen alanvaihtoa, ensimmäistä korkeakoulututkintoa tai haluavat täydentää erityisosaamisella jo aiemmin hankittua osaamista.

Miten opiskelu voi auttaa työllistymisessä?

Työttömyyden aikana opiskelu ja erityisesti avoimet opinnot tukevat hyvin urasuunnittelua. Opintojen aikana saattaa selvitä oma motivaatio tai soveltuvuus suunnitellulle alalle. Usein opiskelun kautta löytyykin oma urapolku tai täsmäosaamista työmarkkinoiden tarpeisiin.

TE-palveluiden tilastot vahvistavat, että työttömyysetuudella tuetuista opintojen kohdealoista ja sisällöistä voi päätellä sen, että koulutustarpeet ovat hyvin yksilöllisiä. Siksi omat osaamistarpeet ja itseä kiinnostavat alat ovat tärkeitä kriteereitä opintojen valitsemisessa. Lisäksi kannattaa selvittää mahdollisuudet työllistyä alalla. Sopivien opintojen opiskelu antaa hyvän mahdollisuuden löytää tien uusiin tehtäviin.

Opiskelu työttömyysetuudella on mahdollista

Työttömyyden, työttömyysetuuden ja opiskelun välinen suhde herättää paljon kysymyksiä: Mitä voin opiskella työttömyyden aikana? Kuinka paljon? Miten toimin, kun haluan aloittaa opinnot?

Työttömyysetuudella opiskelu voi olla lyhytkestoista, sivutoimista tai omaehtoista opiskelua. Koska opinnot ja ehdot ovat erilaisia, tulee mahdollisuuksia tarkastella tilannekohtaisesti. Kuuden kuukauden lyhytkestoiseen opiskeluun työttömyysetuudella on suurimmalla osalla työttömistä.

Kun kiinnostavat opinnot ovat löytyneet, paras tapa saada nopeasti tietoja työttömyyden aikaisista opinnoista on olla yhteyksissä TE-palveluihin. Voit esimerkiksi soittaa koulutusneuvontaan tai jättää yhteydenottopyynnön Oma asiointi -verkkopalvelussa.

Opiskelu voi myös toimia vaihtoehtoisena tapana tutkinto-oikeuteen. Tästä hyvänä esimerkkinä on avoimien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen väylä- ja polkuopinnot. Ne ovat normaaleja oppilaitoksen avoimiin opintoihin kuuluvia opintoja, joita tietyin kriteerein suoritettuaan voi hakeutua oppilaitokseen tutkinto-opiskelijaksi.

Eero Janhonen

Asiantuntija, Keski-Suomen TE-palvelut

Tutustu opintomahdollisuuksiin avoimessa: 

Lue opiskelusta työttömyyden aikana TE-palveluiden sivuilta: