Oppiminen on ihmisen supervoima ja työpaikkojen kilpailuetu

Oppimisen ilo on meille ihmisille tärkeää jokaisessa ikävaiheessa. Työyhteisöt ovat aikuisväestölle täynnä oppimisen mahdollisuuksia. Työyhteisöissä vietetään runsaasti aikaa ja ahkeroidaan samojen päämäärien tavoittamiseksi. Ne ovat ammatillisen kasvun, työnimun ja menestymisen paikkoja, joissa meistä monet kokevat merkittäviä oppimisen kokemuksia. Kuinka yhteisön oppimisen potentiaali saataisiin parhaaseen mahdolliseen kukoistukseen?

Muuntojoustavuus, sekä yhteisön halu ja kyky uuden oppimiseen on myös keskeinen organisaation elinvoimatekijä. Oppiminen on ihmisen supervoima ja työpaikkojen kilpailuetu!

Vain osa oppimisesta tapahtuu formaalin koulutuksen piirissä. Oppiminen on kaiken ikäisillä oppijoilla kiinnittynyt kontekstiinsa ja yhteydessä erilaisiin sosiaalisiin sidoksiin. Uuden oppiminen tapahtuu aikaisempien kokemusten pohjalle. Siksi työyhteisöt ovat oppimisympäristöinä aikuisille oppijoille erityisen merkityksellisiä.

Kestävä ja elinikäinen oppiminen on yhteisöllistä, mutta samalla yksilön kannalta keskeistä. Yhteisöllistä oppimista mahdollistavan toimintakulttuurin rakentaminen on myös työpaikoille ensiarvoisen tärkeä mahdollisuus henkilöstön ja toimintaympäristön hyvinvoinnin edistämiseen uuden oppimisen kautta.

Osaamisen kehittämisen tarpeet työyhteisöissä selvitettiin Hubittaako-hankkeessa

Miten työyhteisön oppimisen tarpeet ilmenevät? HUBITTAAKO? –hankkeessa selvitettiin jatkuvan oppimisen merkitystä Keski-Suomen seutukuntien suurimmissa yrityksissä. Ajalla 2.3.2020–28.2.2022 toteutetun HUBITTAAKO? – Keski-Suomen yhteisöllisten työtilojen yhteistyöverkoston kehittäminen ja alueellisiin koulutustarpeisiin vastaaminen avoimella korkeakouluopetuksella -hankkeen tavoitteina oli rakentaa Keski-Suomeen aktiivisesti yhteistyötä tekevä yhteisöllisten työtilojen verkosto ja vastata alueellisiin koulutustarpeisiin avoimella korkeakouluopetuksella.

Työnantajille (10 yritystä Keski-Suomen seutukunnista) tehtyjen haastatteluiden pohjalta tehty koonti (ks. kuvio 1) toimii myös hyvänä indikaattorina koulutustarpeille: millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan, mikä osaaminen vie aluetta, työpaikkoja ja organisaatioita eteenpäin.

Oppimistarpeiden keskiössä on tavoite tukea koko yhteisön hyvinvointia ja oppimista

Osaamisen tarpeet ilmenevät organisaation eri tehtävien rajapinnoilla (uusien tehtävien ja palveluntarpeiden syntyessä). Toisaalta havaittiin, että kun tehdään kuten on ennenkin tehty, on siinä löydetty jo mahdollisuus osaamisen vahvistamiseen. Eri toimialoilla on myös tarve alakohtaisen ja täsmällisen osaamisen vahvistamiseen ja toisaalta tunnistettiin tarve ymmärtää laajoja alasta riippumattomia ilmiöitä. Näiden oppimistarpeiden keskiössä on tavoite tukea laajemmin organisaation ja koko yhteisön hyvinvointia ja oppimista.

osaamisen_tarpeet_työpaikoilla.png
Kuvio 1. Osaamisen kehittämisen tarpeet yrityksissä (Lämsä, Linjala, Hiironen & Allonen, 2022)

Verkostoitumisella ja työyhteisön oppimisen mahdollisuuksilla nähtiin keskeisenä seutukunnan vetovoiman ja pitovoiman lisäämiseksi. Työyhteisön osaamisen tunnistaminen on kuitenkin joskus vaikeaa. Saatetaan tunnistaa oman substanssiosaamisen tarve, mutta ei esimerkiksi pystytä katsomaan kauemmas ja tunnistamaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Selvityksen perusteella olisikin tärkeää, että työyhteisöihin saataisiin toimiva työkalu oman osaamisen kehittämisen tarpeiden kartoittamiseen. Myös esimerkiksi työyhteisöissä pidettävät kehityskeskustelut nähtiin tärkeinä mahdollisuuksia osaamistarpeiden ja koulutushalukkuuden selvittämiseen

Avointa korkeakouluopetusta työpaikkojen tarpeisiin

Hankkeessa tehdyn selvityksen tulosten perusteella voidaan tarkastella, miten jatkossa pystyttäisiin vastaamaan entistä paremmin yritysten ja työelämän jatkuvan oppimisen tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa avoimen korkeakoulutarjonnan avulla.

Meidän tavoitteenamme täällä avoimella yliopistolla on työnantajayhteistyön syventäminen siten, että alueiden ja myös paikallisten työnantajien ja yritysten koulutus- ja osaamistarpeet saadaan entistä paremmin esille.

Oppiva työyhteisö ja oppimisen ilo

Osaamisen kehittäminen työelämässä vastaa niin työnantajien kuin työntekijöidenkin tarpeisiin. Se kulkee arjessa työnteon rinnalla ja osana. Uuden oppiminen edellyttää keskittymistä, työtä, pinnistelyä sekä tukea ja ohjausta. Se palkitsee, niin kokemuksena kuin uuden osaamisen hyödyntämisenä tavoitteiden saavuttamiseksi.

JYU avoimen yliopiston joustavat, edulliset ja pitkälti verkkovälitteiset opinnot ovat erinomainen mahdollisuus työn ja opiskelun yhdistämiseen. Opinnoissa tuore tutkittu tieto yhdistyy käytäntöön: opiskelevien työntekijöiden kautta se tulee sovellettuna omaan organisaatioon, laadukkaan opetuksen saattamana.

Suunnittele keinoja organisaatiosi osaamisen vahvistamiseen avoimen yliopiston asiakkuuspäällikön kanssa

Ota yhteyttä!

Tiina Lämsä
asiakkuuspäällikkö, yliopistonopettaja
tiina.al.lamsa@jyu.fi
Puh. 040 805 3129

Muru Linjala
koulutuspäällikkö
muru.linjala@jyu.fi
Puh. 040 746 3223