Sote-uudistus tuo tarpeita johtamisosaamisen kehittämiseen

Monipuolista johtamisosaamista ja sen kehittämistä edellytetään kaikilla johtamisen tasoilla. Aihe on noussut selkeästi esille sote-uudistukseen ja uusien hyvinvointialueiden muodostamiseen liittyvissä julkisissa keskusteluissa. JYU avoimen yliopiston monitieteisen Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuuden kehittämisessä mukana olleet opettajat Virpi Malin ja Päivi Patja kirjoittavat blogissaan johtamisosaamisen kehittämisestä käytännössä.

Sote-uudistus ja uusien hyvinvointialueiden muodostaminen tuovat mukanaan muutoksia, jotka liittyvät työnjaon ohella myös toimintatapoihin ja koko toimintakulttuuriin. Erityisesti johtamisesta ja johtamisen järjestämisestä käydään nyt keskustelua. Asiajohtamisen lisäksi myös ihmisten johtamiseen liittyvät taidot ovat nousseet keskusteluun. Työn arvostamiseen, työhyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen liittyvät kysymykset puhuttavat. Niistä on lopulta kyse myös kevään 2022 työtaistelussa. 

Johtamisosaamista tarvitaan kaikilla tasoilla, ja erityisesti lähi- ja keskijohdon henkilöstötyöhön ja johtamiseen liittyvän osaamisen merkitys kasvaa entisestään sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiossa. Sosiaali- ja terveysalan palvelujen integraatiosuunnitelmien toimeenpano, henkilöstön sitouttaminen uusiin toimintatapoihin ja kasvaneet työhyvinvointiin liittyvät tehtävät ovat laajentaneet lähi- ja keskijohdon tehtäväkenttää. Samaan aikaan keski- ja lähijohto osallistuu myös itse organisaation kehittämistyöhön.

Sote-uudistukseen liittyvät näkemykset johtamisosaamisesta vaihtelevat, mikä käy ilmi Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtelan kannanotossa Lääkärilehden päätoimittajan esittämään mielipiteeseen. Laadukasta johtamisosaamista peräänkuulutti myös Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtajaksi valittu Maria Kaisa Aula sanomalehti Keskisuomalaisessa (26.3.2022). Puheenvuoroissa välittyy usein huoli ylimmän johdon osaamisesta. Kehittämisen tarve on tätä laajempi.

Johtamisosaaminen on monialaista ja toteutuu eri tasoilla

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen integraation myötä moniammatilliset työryhmät yleistyvät. Johtamisosaamisen tulisi kattaa myös moniammatilliseen yhteistyön liittyvää osaamista, kuten esimerkiksi verkostoitumis- ja viestintätaitoja. Asiakaslähtöisen ajattelutavan omaksuminen taas edistää integroituvista palveluista muodostuvan yhteisen palveluketjun sisäistämistä ja valmiutta tehdä oman toimialan resursseihin liittyviä, tarvittavia kompromisseja.

Maantieteellisesti laajenevat organisaatiot nostavat myös etäjohtamiseen liittyvien taitojen tarvetta. Eri puolilla toiminta-aluetta sijaitsevien työntekijöiden tukeminen ja kannustaminen edellyttää mm. digitaaliseen vuorovaikutukseen liittyvää osaamista.

Eri ammattiryhmien keskinäisten jännitteiden ja toiveiden huomiointi sekä työntekijöiden tarve tulla kuulluksi ja huomioiduksi muutosten keskellä edellyttävät asiajohtamisen lisäksi erityisesti ihmisten johtamisen taitoja. Kyse on monialaisesta osaamisesta.

Sote-uudistukseen liittyvää johtamisosaamista JYU avoimesta

Tutustuimme näihin osaamisen kehittämisen tarpeisiin opintojen kehittämistyössä. Avoimen yliopiston tarjonnassa oleva monitieteinen Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuus on suunniteltu vastaamaan sosiaali- ja terveysalan johtamisosaamisen tarpeisiin, jotka ilmenivät sote-organisaatiossa tehdyssä kartoituksessa.

Opintokokonaisuus sisältää monipuolisen kattauksen kaikille avoimia opintoja, jotka kehittävät sosiaali- ja terveysalan palvelujen integraation edellyttämää osaamista.

Opintokokonaisuus käynnistyy orientoivalla jaksolla, joka tutustuttaa osallistujat henkilöstötyön ja johtamisen luonteisiin sosiaali- ja terveysalalla sekä ohjaa heitä omia osaamistarpeita vastaavien opintojen valinnassa. Orientaatiojakson voi opiskella joko vertaisoppimiseen ja ryhmätyöskentelyyn perustuvana verkkokurssina tai vaihtoehtoisesti itsenäisesti suoritettavana oppimistehtävänä.

Toivotamme kaikki sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja alasta kiinnostuneet mukaan henkilöstö- ja johtamisosaamisen kehittämisen pariin!

Virpi Malin ja Päivi Patja

Virpi Malin ja Päiv Patja

Virpi Malin on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tuntiopettaja ja Päivi Patja kauppatieteiden yliopistonopettaja. Molemmat ovat mukana opettajina Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuudessa.

Lähteitä:

  • Hahtela, N. (14.12.2021). Hyvinvointialueet ilman monialaista johtamista, ei kiitos. (blogi)
  • Laulainen, S., Zitting, J., & Niiranen, V. (2020). Henkilöstön ja johtajien osaamisvaatimukset integroituvissa palveluissa. Uudistuva sosiaali-ja terveysala, s. 151-178
  • Siidorow, T. (2022). Omaa oloa kuunnellen. ”Uudistusintoisella” Maria Kaisa Aulalla on omakohtaista potilaskokemusta vaativista terveyspalveluista. Keskisuomalainen 26.3.2022, s. 34-35
  • Zitting, J., Laulainen, S. & Niiranen, V. (2019). Lähi- ja keskijohdon osaamisvaatimukset sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiossa. Yhteiskuntapolitiikka 84(4), s. 380–392